Quy định giao dịch ngoại hối

Quy định giao dịch ngoại hối tại Việt Nam được Ngân hàng nhà nước quy định như thế nào? Mời các bạn cùng ACC theo dõi bài viết dưới đây:

Theo quy định, giao dịch ngoại tệ bao gồm: giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay; giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn; giao dịch hoán đổi ngoại tệ và giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ. Đối với các tổ chức tín dụng, tiền tệ được phép hoạt động giao dịch ngoại hối với nhau và với khách hàng. Các tổ chức này cũng được phép giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước theo các quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.

Tại thông tư 15/2015 TT-NHNN quy định về giao dịch ngoại hối đối với các tổ chức, cá nhân như sau:

Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn với tổ chức tín dụng được phép khác. Được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với tổ chức kinh tế. Được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân; người không cư trú là tổ chức, cá nhân.

Theo đó, tổ chức tín dụng được phép quy định các loại ngoại tệ giao dịch tại tổ chức tín dụng. Tỷ giá giao ngay giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ của giao dịch giao ngay, giao dịch giao ngay trong giao dịch hoán đổi được xác định theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng sẽ do Ngân hàng Nhà nước công bố và trong phạm vi biên độ do Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Đối với tỷ giá kỳ hạn giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên cơ sở: Tỷ giá giao ngay vào ngày giao dịch; Chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố và lãi suất mục tiêu Đô la Mỹ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Funds Target Rate); và kỳ hạn của giao dịch.

Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác ngoài Đô la Mỹ và giữa các ngoại tệ với nhau trong các giao dịch ngoại tệ do các bên thỏa thuận. Các tổ chức tín dụng được phép phải niêm yết công khai loại ngoại tệ giao dịch, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và các ngoại tệ trong giao dịch với khách hàng.

Tỷ giá kỳ hạn của USD/VND trong giao dịch kỳ hạn. Kỳ hạn trong giao dịch ngoại hối hoán đổi do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận. Nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên 4 cơ sở 22sau:

  • Tỷ giá giao ngay vào ngày giao dịch;
  • Chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố và lãi suất mục tiêu USD của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Funds Target Rate);
  • Kỳ hạn của giao dịch.
  • Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam với các đồng ngoại tệ khác Đô la Mỹ và giữa các ngoại tệ với nhau trong các giao dịch ngoại tệ do các bên thỏa thuận.

Trên đây là ý kiến của ACC Group về “Quy định giao dịch ngoại hối”. Hy vọng bài viết của ACC sẽ hữu ích cho Quý Khách. Để hiểu rõ hơn các thông tin, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề trên, Quý khách có thể liên hệ Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC Group qua địa chỉ email: [email protected] hoặc Hotline: 090.992.8884 – (028) 777.00.888.