Quy định dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Hầu hết người lao động đều biết về chế độ ốm đau, tuy nhiên ít người quan tâm đến quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau. Quy định dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau ra sao? Cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Quy định về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

1.1 Quy định chung

Pháp luật bảo hiểm xã hội quy định cho người lao động các quyền lợi cụ thể về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau cụ thể:

– Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định thì trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Lưu ý: Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

1.2 Quy định về số ngày nghỉ

Theo quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

  • Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;
  • Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;
  • Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

 

1.3 Quy định về mức hưởng

Theo quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày được tính bằng 30% mức lương cơ sở.

Lưu ý: Lương cơ sở năm 2020 trở đi: Theo Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11  năm 2019 thì mức lương cơ sở  là 1.600.000 đồng/ tháng tình từ ngày 1/7/2020.

2. Trình tự thủ tục để được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Trình tự thủ tục để được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau cho người lao động khá đơn giản và dễ thực hiện.

2.1. Hồ sơ cần chuẩn bị để được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Để được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, chỉ cần chuẩn bị 01 văn bản theo mẫu có sẵn của cơ quan bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động sẽ là người lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2.2.  Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngay nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên, ACC đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn quy định dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau theo quy định pháp luật hiện nay.

Viết một bình luận