Quy định của pháp luật về thừa kế thế vị

Ông tôi mất và có để lại ngôi nhà đứng tên ông nhưng ông không để lại di chúc. Ông tôi có 3 người con (1 trai, 2 gái). Hiện tại ngôi nhà đó đang do cô tôi út tôi ở, nhưng cô vẫn chưa sang tên nhà đất. Hiện tại, cô Hai tôi muốn yêu cầu cô Út phân chia ngôi nhà cho 3 anh em. Nhưng bố tôi đã mất cùng ông trong vụ tai nạn giao thông. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi, tôi là con duy nhất của bố tôi, tôi có được thay bố tôi hưởng phần di sản thừa kế của ông tôi không?

Điều 609 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

“Điều 609. Quyền thừa kế

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc”.

Như vậy, cá nhân có quyền để lại di chúc để định đoạt tài sản của mình. Và cũng như quy định trên thì chỉ có cá nhân mới có quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc.

Điều 613 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế như sau:

“Điều 613. Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế”.

Tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

  1. “Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

    a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

    b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

    c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

  2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

  3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Như vậy, theo điểm a, khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông bạn là: bố bạn và hai người cô của bạn. Tuy nhiên, do bố bạn đã mất nên bạn sẽ được hưởng quyền thừa kế thế vị của bố bạn theo Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Tại Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về thừa kế thế vị: “Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”.

Như vậy, căn cứ vào quy đinh như trên của pháp luật thì đối với trường hợp của bạn, bố bạn mất cũng thời điểm với ông bạn thì bạn sẽ được hưởng phần di sản mà bố bạn được hưởng nếu còn sống.