Tìm hiểu các quy định căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp 

Hiện tại ở Việt Nam ngoài phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm thì còn có phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tuyệt đối, thuế hỗn hợp. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu quy định căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp.

1. Hàng hóa áp dụng thuế suất tuyệt đối, thuế hỗn hợp

Phương pháp tính thuế áp dụng thuế suất tuyệt đối và thuế hỗn hợp được áp dụng đối với ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống, đã đăng ký với thời gian sử dụng ít nhất 6 tháng, nhưng không quá 5 năm ở nước ngoài và chạy tối thiểu 10.000 km ở nước ngoài tính đến thời điểm đến cảng Việt Nam.

2. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp

Theo quy định pháp luật, Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa.

Tiền thuế phải nộp:

Đối với phương pháp tính thuế theo thuế suất tuyệt đối:

Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời Điểm tính thuế.

Tiền thuế phải nộp =Số lượng hoàng hóa tính thuếx  Mức thuế tuyệt đối của 01 đơn vị hàng hóax   Tỷ giá tính thuế

Đối với phương pháp tính thuế theo thuế hỗn hợp

Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối

Tiền thuế phải nộp =Tiền thuế tính theo phương pháp  thuế suất tuyệt đối+Tiền thuế tính theo phương pháp  thuế suất phần trăm (%)

Thuế tuyệt đối:

Đối với ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe)

xe có dung tích xi lanh dưới 1000 cm3: 5000 usd

xe có dung tích xi lanh từ 1000 cm3 dưới 1500cm3: 10.000 usd

Đối với ô tô từ 10 – 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe)

xe có dung tích xi lanh từ 2000 cm3 trở xuống: 9.500 usd

xe có dung tích xi lanh trên 2000 cm3 đến 3000 cm3: 13.000 usd

xe có dung tích xi lanh trên 3000 cm3: 17.000 usd

Giá tính thuế nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu đầu tiên.

Mức thuế nhập khẩu:

Đối với xe có dung tích xi lanh từ 1500 cm3 đến dưới 2500cm3 = X + 5000 usd

Đối với xe có dung tích xi lanh từ 2500cm3 trở lên = X + 15.000 usd

Trong đó:

X =Giá tính thuế nhập khẩu xe đã qua sử dụngxThuế suất xe mới

Trên đây là những Quy định căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp mà ACC Group cập nhật.