Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải

Vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường do hoạt động Giao thông vận tải gây ra ở nước ta ngày càng đáng báo động. Việc vận hành, lưu thông các phương tiện giao thông, các công trình giao thông kém chất lượng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới vấn đề này. Để giúp khắc phục hiệu quả tình trạng này, các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải. Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải đã sớm được quy định từ năm 1997 qua quyết định 2242/QĐ/KHKT-PC

1. Định nghĩa chung về giao thông

Trong hoạt động bảo vệ môi trường giao thông, các công trình giao thông, phương tiện giao thông, … được hiểu chung như sau:

  • Công trình giao thông là các loại cầu, cống, hầm, đường sá, nhà ga, bến xe, bến cảng, bến phà và các công trình phụ trợ sử dụng cho hoạt động giao thông vận tải.
  • Phương tiện giao thông cơ giới là các loại tầu, thuyền đầu máy kéo theo toa xe, ô tô ray, ô tô, xe máy và các thiết bị chuyên dùng tự di chuyển bằng động cơ trên đường biển, đường sông, đường sắt và đường bộ.
  • Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ giao thông vận tải là các nhà máy, xí nghiệp, công ty và cơ sở dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • Chất thải sản xuất là các chất rắn, lỏng và khí được thải ra trong quá trình xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông, vận hành khai thác phương tiện giao thông cơ giới và từ hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  • Chất thải sinh hoạt là các chất rắn, lỏng được thải ra do sinh hoạt của con người hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải bao gồm:

– Hoạt động giao thông vận tải phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Phương tiện giao thông cơ giới phải được cơ quan đăng kiểm xác nhận đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới được đưa vào sử dụng.

– Phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, chất thải phải được che chắn, không để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trong khi tham gia giao thông.

– Tổ chức, cá nhân hoạt động giao thông vận tải hàng nguy hiểm phải bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện, năng lực về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

– Việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu có nguy cơ gây sự cố môi trường phải bảo đảm các yêu cầu sau:

  • Sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng, bảo đảm không rò rỉ, phát tán ra môi trường;
  • Có giấy phép vận chuyển của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  • Khi vận chuyển phải theo đúng tuyến đường và thời gian quy định trong giấy phép.

– Các phương tiện giao thông chuyên chở các chất độc hại, dễ cháy nổ phải có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyên chở các chất này phải tuân thủ theo các quy định hiện hành.

– Nghiêm cấm chuyên chở trên các phương tiện giao thông chở khách các loại chất độc hại, dễ gây cháy nổ, súc vật và các chất có mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của hành khách.

– Các tầu biển hoạt động trong vùng nước thuộc chủ quyền của Việt Nam phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường tại Luật Hảng hải Việt Nam và tuân thủ theo các Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tầu gây ra mà Việt Nam công nhận hoặc tham gia.

– Các phương tiện giao thông cơ giới phải đảm bảo các quy chuẩn sau: quy chuẩn về khí thải, về mức ổn và về mức rung.