Quy định Bảo vệ môi trường đối với bệnh viện và cơ sở y tế mới nhất

Chất thải y tế luôn mối lo hàng đầu đối với các cơ quan môi trường và xã hội. Bởi vì nó có ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống, bản thân người bệnh và các nhân viên y tế trong cơ sở y tế. Để đảm bảo xử lý tốt loại chất thải này, các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ môi trường đối với bệnh viện và cơ sở y tế. Vậy thế nào là cơ sở y tế, chất thải y tế và quy định bảo vệ môi trường đối với bệnh viện và cơ sở y tế?

1. Quy định về cơ sở y tế và chất thải y tế

Căn cứ theo khoản 7 điều 3 thông tư 58/2013/TT-BTNMT có thể hiểu:

Cơ sở y tế thuộc đối tượng phải thực hiện các quy định bảo vệ môi trường đối với bệnh viên và cơ sở y tế bao gồm:

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ phòng khám bác sĩ gia đình; phòng chẩn trị y học cổ truyền;
 • Cơ sở dịch vụ đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; chăm sóc sức khỏe tại nhà; cơ sở dịch vụ hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài;
 • Cơ sở dịch vụ kính thuốc;
 • Cơ sở dịch vụ làm răng giả; bệnh xá; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức);
 • Cơ sở y tế dự phòng;
 • Cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu có thực hiện các xét nghiệm về y học.

Chất thải y tế và chất thải y tế nguy hại được hiểu như sau:

 • Chất thải y tế là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường và nước thải y tế.
 • Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại, bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.

2. Quy định bảo vệ môi trường đối với bệnh viện và cơ sở y tế

2.1 Quy định chung

Các quy định bảo vệ môi trường đối với bệnh viên và cơ sở y tế bao gồm: quản lý chất thải y tế, giảm thiểu chất thải y tế, thu gom chất thải y tế và vận chuyển chất thải y tế. Cụ thể như sau:

 • Quản lý chất thải y tế là quá trình giảm thiểu, phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải y tế và giám sát quá trình thực hiện.
 • Giảm thiểu chất thải y tế là các hoạt động làm hạn chế tối đa sự phát thải chất thải y tế.
 • Thu gom chất thải y tế là quá trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh và vận chuyển về khu vực lưu giữ, xử lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế.
 • Vận chuyển chất thải y tế là quá trình chuyên chở chất thải y tế từ nơi lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế đến nơi lưu giữ, xử lý chất thải của cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý chất thải y tế.

2.2 Quy định chi tiết

Bệnh viện và cơ sở y tế phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường sau:

 • Thu gom, xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
 • Phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn; thực hiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn y tế bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
 • Có kế hoạch, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế gây ra;
 • Chất thải y tế phải được xử lý sơ bộ loại bỏ mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm trước khi chuyển về nơi lưu giữ, xử lý, tiêu hủy tập trung;
 • Xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Cơ sở chiếu xạ, dụng cụ thiết bị y tế có sử dụng chất phóng xạ phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.

Chủ đầu tư bệnh viện, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để xây dựng công trình vệ sinh, hệ thống thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.