Tìm hiểu quy định Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế xã hội, mỗi quốc gia luôn phải chú trọng đến các hoạt động quốc phòng an ninh bảo vệ bình yên cho đất nước và nhân dân. Vậy bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng có ý nghĩa như thế nào? Các quy định Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng hiện nay? Cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Quy định của pháp luật hiện hành về việc bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng

Quy định Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng  được pháp luật quốc phòng quy định như sau:

 • Thứ nhất, tài sản phục vụ quốc phòng là tài sản công do Nhà nước thống nhất quản lý và bảo đảm bao gồm:
 • Thứ hai, tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ bao gồm tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý về quốc phòng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Thứ ba, tài sản trưng mua, trưng dụng, huy động và tài sản khác được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức, địa phương quản lý phục vụ quốc phòng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, bên cạnh quy định Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng, nhà nước có kế hoạch xây dựng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho quốc phòng. Đồng thời việc quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho quốc phòng thực hiện theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

Các nguyên tắc trong quản lý, sử dụng tài sản phục vụ quốc phòng

Ngoài việc quy định Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng thì để quản lý, sử dụng có hiệu quả các loại tài sản phục vụ quốc phòng cần tuân thủ một số nguyên tắc như:

 • Mọi tài sản phục vụ quốc phòng đều phải được Nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức trao quyền khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác theo quy định của Luật và pháp luật có liên quan. Nguyên tắc này thể thể hiện sự bình đẳng giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đối tượng khác trong việc sử dụng tài phục vụ quốc phòng.
 • Tài sản phục vụ quốc phòng do Nhà nước đầu tư phải được quản lý, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị, những tài sản có nguy cơ chịu rủi ro cao do thiên tai, hoả hoạn và nguyên nhân bất khả kháng khác được quản lý rủi ro về tài chính thông qua bảo hiểm hoặc công cụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Tài sản phục vụ quốc phòng phải được kiểm kê, thống kê về hiện vật, ghi nhận thông tin phù hợp với tính chất, đặc điểm của tài sản; được quản lý, bảo vệ, khai thác theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.
 • Tài sản bảo đảm cho hoạt động quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật.
 • Việc khai thác và sử dụng tài sản phục vụ quốc phòng phải tuân theo cơ chế thị trường, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
 • Việc quản lý, sử dụng tài sản phục vụ quốc phòng  phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
 • Việc quản lý, sử dụng tài sản công được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản phục vụ quốc phòng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Dịch vụ tư vấn quy định Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng

Dịch vụ ACC cung cấp bao gồm:

 • Tư vấn thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn về ly hôn;
 • Tư vấn bảo hiểm xã hội cho người lao động, doanh nghiệp;
 • Tư vấn các quy định pháp lý khác cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu;
 • Các lĩnh vực pháp lý khác.
 • Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ nhận được tư vấn nhiệt tình, cụ thể, tỉ mỉ, chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn. 

Trên đây là những nội dung liên quan đến bài viết về quy định Bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng, hy vọng đã mang lại những thông tin hữu ích đến cho các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.