Quy định Bảo đảm nguồn lực tài chính quốc gia hiện nay

Bảo đảm nguồn lực tài chính là việc vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nội dung xung quanh quy định Bảo đảm nguồn lực tài chính để hiểu rõ hơn vấn đề này. Cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Hiểu như thế nào về nguồn lực tài chính của một quốc gia

Xét trên khía cạnh phát triển kinh tế – xã hội, nguồn lực tài chính của quốc gia được hiểu là các nguồn tiền tệ hoặc tài sản có thể nhanh chóng chuyển thành tiền trong nền kinh tế có thể huy động, để hình thành nên các quỹ tiền tệ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội của một đất nước.

Nguồn lực tài chính được huy động sẽ cho phép việc hình thành nguồn vốn lớn đầu tư cho các ngành công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, do đó đây là yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững. Vậy quy định Bảo đảm nguồn lực tài chính hiện nay như thế nào?

2. Vai trò, ý nghĩa  của nguồn lực tài chính đối với sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước

Muốn phát triển thì nền kinh tế một quốc gia phải có tăng trưởng, còn muốn có tăng trưởng thì phải có vốn đầu tư với tư cách là một yếu tố đầu vào, bên cạnh các yếu tố sản xuất khác như lao động và khoa học công nghệ.

Đặc biệt, ở các nước đang phát triển như Việt Nam thì việc tăng trưởng chủ yếu là tăng trưởng theo chiều rộng, dựa trên cơ sở giải phóng nguồn lực con người, tài nguyên và sử dụng vốn thì vốn đầu tư càng có ý nghĩa đối với sự phát triển.

Như vậy, đầu tư vốn là cơ sở để tạo ra tăng trưởng kinh tế của đất nước và từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Ngày nay cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, hoạt động đầu tư không ngừng được mở rộng hơn, chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong các quan hệ kinh tế.

Tuy nhiên, nguồn lực tài chính được huy động cho đầu tư phát triển kinh tế và xã hội lại không phải vô hạn và để đáp ứng nhu cầu đầu tư, cần phải làm tốt công tác huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

Huy động được nguồn lực tài chính cần thiết cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội sẽ góp phần nâng cao chất lượng của tăng trưởng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

3. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về vấn đề bảo đảm nguồn lực tài chính?

Theo pháp luật về quốc phòng thì quy định Bảo đảm nguồn lực tài chính rất cụ thể:

– Nhà nước sẽ luôn bảo đảm ngân sách cho quốc phòng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; nhà nước ưu tiên đầu tư ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng và một số lực lượng Quân đội nhân dân tiến thẳng lên hiện đại.

– Các tổ chức kinh tế sẽ phải bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể thấy quy định Bảo đảm nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Nó được coi là là điều kiện cần của tăng trưởng, còn điều kiện đủ là các nguồn lực tài chính này phải được sử dụng một cách có hiệu quả, tiết kiệm.

4. Dịch vụ tư vấn quy định Bảo đảm nguồn lực tài chính của ACC

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ nhận được tư vấn nhiệt tình, cụ thể, tỉ mỉ, chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn.

Dịch vụ ACC cung cấp bao gồm:

  • Tư vấn thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp;
  • Tư vấn về ly hôn;
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội cho người lao động, doanh nghiệp;
  • Tư vấn các quy định pháp lý khác cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Trên đây là những nội dung liên quan đến bài viết về quy định Bảo đảm nguồn lực tài chính, hy vọng đã mang lại những thông tin hữu ích đến cho các bạn.