Quan hệ tình dục với người chưa thành niên

Tôi năm nay 17 tuổi có bạn gái 15 tuổi. Valentine năm 2014, tôi và bạn gái vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Sau đó cô ấy có thai. Do bụng ngày càng to, nên gia đình cô ấy biết được, đòi kiện tôi và đòi tôi bồi thường. Nếu bị kiện tôi sẽ bị xử lý như thế nào? và tôi có phải bồi thường cho cố ấy không?

 

Thứ nhất: Về hành vi phạm tội

–   Do bạn gái của bạn tình nguyện quan hệ tình dục với bạn, bạn không có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Do đó, hành vi của bạn sẽ không cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.

–  Đối với tội giao cấu với trẻ em pháp luật quy định tại điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo đó:

“1.  Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.”

Mà bạn 17 tuổi, do đó là chưa thành niên phạm tội nên không cấu thành tội giao cấu với trẻ em.

Do vậy, bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Thứ hai: Về vấn đề bồi thường

–  Căn cứ vào khoản 1 Điều 584 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.”

– Căn cứ vào Mục 1 Phần I của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau đây:  Phải có thiệt hại xảy ra ( là những thiệt hại về vật chất tinh thần, danh dự nhân phẩm…), có hành vi trái pháp luật, có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật, phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại.

Trong trường hợp này không có thiệt hại xảy ra, do đó bạn sẽ không phải bồi thường.