Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau khi Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc phát hành hồ sơ mời thầu có hai hình thức, đối với đấu thầu qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng tải Thông báo mời thầu. Đối với đấu thầu trực tiếp không qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành bằng hình thức bán hồ sơ tại trụ sở của Bên mời thầu.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;

c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;

d) Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

đ) Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

e) Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;

b) Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;

c) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;

d) Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của pháp luật.

Tại Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 quy định như sau: Trong vòng tối đa là 05 ngày (chỉ tính 05 ngày làm việc) tính từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, phải tiến hành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Sau 03 ngày làm việc, tính từ ngày tính từ ngày đầu tiên thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo chào hàng được tăng tải và gửi thư mời thầu đến trước khi đóng thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành;

Các nhà thầu có thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm đối với đấu thầu phạm vi trong nước tối thiểu là 10 ngày, đối với đấu thầu quốc tế thì tối thiểu là 20 ngày, thời điểm bắt đầu và kết thúc được tính từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời quan tâm đến ngày có thời điểm đóng thầu. Trong thời gian này, nhà thầu phải nộp hồ sơ quan tâm trước thời điểm đóng thầu thì mới được coi là hợp lệ;

Nhà thầu phải tiến hành nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước khi đóng thầu, theo quy định của pháp luật, nhà thầu có thời gian tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và tối thiểu là 20 ngày nếu là đấu thầu quốc tế để chuẩn bị hồ sơ dự tuyển. Thời gian này được ghi nhận bắt đầu và kết thúc từ ngày hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành lần đầu tiên đến ngày có thời điểm đóng thầu;

Đối với các gói thầu phạm vi trong nước, hồ sơ mời thầu đã được gửi cho các nhà thầu và họ đã nhận được thì có thể gửi văn bản sửa đổi nội dung không thời gian không quá 10 ngày, và với những gói thầu phạm vi quốc tế thì không quá 15 ngày, hạn cuối của thời gian này được tính trước ngày có thời điểm đóng thầu; Ngoài ra, hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu cũng có thể sửa đổi ít nhất là 03 ngày (chỉ tính ngày làm việc), trước thời điểm đóng thầu;

Để đảm bảo tiến độ dự án, tính từ ngày kết quả lựa chọn ra nhà thầu được phê duyệt, chủ đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản cụ thể về kết quả lựa chọn đến các nhà thầu từng thực hiện tham gia dự thầu trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, cách thức gửi thông báo có thể qua fax hoặc qua bưu điện;

Trên đây là ý kiến của ACC Group liên quan quy định về “Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”. Hy vọng bài viết của ACC sẽ hữu ích cho Quý Khách. Để hiểu rõ hơn các thông tin, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề trên, Quý khách có thể liên hệ Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC Group qua địa chỉ email: hotro@accgroup.com hoặc Hotline: 090.992.8884 – (028) 777.00.888.

 

Viết một bình luận