Quy định phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo pháp luật về các tổ chức tín dụng

Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện phong tỏa vốn và tài sản đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo các …

Đọc thêmQuy định phong tỏa vốn, tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo pháp luật về các tổ chức tín dụng

Quy định thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo danh mục miễn thuế được thực hiện như thế nào?

Bài viết sau đây cập nhật Quy định thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp …

Đọc thêmQuy định thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo danh mục miễn thuế được thực hiện như thế nào?

Tìm hiểu các quy định căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp 

Hiện tại ở Việt Nam ngoài phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm thì còn …

Đọc thêmTìm hiểu các quy định căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối, phương pháp tính thuế hỗn hợp 

Tìm hiểu các quy định căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm.

Pháp luật hiện hành có quy định về hai phương pháp tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sau đây cùng ACC …

Đọc thêmTìm hiểu các quy định căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm.

Tư vấn pháp luật về trường hợp: Được người nước ngoài tặng ô tô có phải chịu thuế nhập khẩu không?

Vấn đề nộp thuế, đặc biệt là thuế nhập khẩu đối với hàng hóa được biếu tặng từ nước ngoài vào Việt Nam là một …

Đọc thêmTư vấn pháp luật về trường hợp: Được người nước ngoài tặng ô tô có phải chịu thuế nhập khẩu không?

Pháp luật quy định như thế nào về giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Các quy định về giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện khi tổ chức tín dụng, chi …

Đọc thêmPháp luật quy định như thế nào về giải thể tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài