• Pháp luật quy định trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế là gì?
  • 09:29, 03-02-2021
  • Để xác định được số thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với các loại hàng hóa xuất –nhập khẩu phải nộp, doanh nghiệp cần phải xác định được trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu Quy định trị giá tính thuế và thời điểm tính thuế.

  • Các nguyên tắc giao dịch ngoại hối
  • 13:58, 02-02-2021
  • Theo quy định, tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được phép). Khi đó, khách hàng bao

TÌM KIẾM TIN TỨC