• Thủ tục và điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • 11:35, 13-12-2020
  • Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp – Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: + Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; + Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động

  • Điều Kiện Và Thủ Tục Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần 2
  • 08:45, 13-12-2020
  • Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp lần 2: – Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: + Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; + Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức

  • Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Lao Đông Với Lái Xe
  • 15:18, 12-12-2020
  • Hình thức hợp đồng lao động với lái xe – Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định của pháp luật. – Lưu ý: Đối với công

TÌM KIẾM TIN TỨC