An ninh trật tự

  • Giải quyết mẫu thuẫn do có hành vi xô xát, đánh nhau
  • Giải quyết mẫu thuẫn do có hành vi xô xát, đánh nhau
  • Gia đình em gần đây có tranh cãi với nhà kề bên là bà con trong gia đình. Việc tranh cãi dẫn đến xô xát nhẹ chỉ là đánh nhau tay không. Việc đánh nhau xảy ra trong nhà em. Gia đình bà con kiện gia đình em ra công an xã, gia đình em

Đầu tư nước ngoài

  • Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài
  • Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài
  • 1. Cơ sở pháp lý: – Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; – Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020. – Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế – Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư. 2. Thành phần hồ

Luật điện lực

Pháp luật cạnh tranh

  • Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
  • Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
  • Câu hỏi Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì? Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường? Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường được quy định tại Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Trả lời: Đấu thầu hàng hóa