Nhập khẩu cho người ngoại tỉnh ở Hà Nội

Làm sao để được nhập khẩu Hà Nội? Không có người thân trong gia đình tại Hà Nội hoặc không tạm trú tại Hà Nội có được nhập hộ khẩu hay không? Trình tự thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội? … là băn khoăn của nhiều người ngoại tỉnh.

Hiện nay, đối với các thành phố trực thuộc trung ương như Hà Nội, để được đăng ký thường trú cần đáp ứng được các điều kiện và thực hiện trình tự, thủ tục nhất định.

Về điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội:

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được nhập hộ khẩu Hà Nội:

  1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã tại Hà Nội thì phải có thời gian tạm trú tại Hà Nội từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;
  2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con; Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột; Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ; Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ; Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột; Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;
  3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;
  4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

 

Về thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội:

        – Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; tài liệu chứng minh đủ điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội.

        – Cơ quan có thẩm quyền

Người đăng ký nhập hộ khẩu Hà Nội nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan Công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội.

        -Thời hạn

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.