Mở lớp dạy thêm tại nhà

Câu hỏi:

Em có một câu hỏi mong được các anh chị giúp đỡ

Em muốn hỏi là nếu em không có bằng sư phạm thì em có được mở lớp dậy thêm, học thêm tại nhà không ạ? hình thức dậy theo nhóm học sinh. Nếu không được phép mở lớp mà em vẫn cứ mở ,khi bị phát hiện thì em bị quy vào trách nhiệm gì ạ ,và bị xử lý như thế nào ạ.

Trả lời:

Theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm thì trường hợp của bạn không đủ điều kiện để mở lớp dạy thêm.

– Nếu không được phép mở lớp mà bạn vẫn cứ mở, khi bị phát hiện tùy theo mức độ bạn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

I. Đối tượng và tiêu chuẩn giáo viên tham gia dạy thêm

1. Đối tượng tham gia dạy thêm gồm:

a. Cán bộ, giáo viên đương nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại các đơn vị thuộc ngành giáo dục đào tạo quản lý (chỉ được tham gia dạy thêm sau khi có ý kiến chấp thuận của thủ trưởng đơn vị cơ sở ghi trong đơn đăng ký tham gia dạy thêm), hoặc cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo đã nghỉ hưu.

b. Đối với các cá nhân ngoài ngành giáo dục đào tạo có bằng tốt nghiệp các ngành học phù hợp khác, đã tham gia bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2. Giáo viên tham gia dạy thêm ở cấp học, bậc học nào phải được đào tạo đúng với chuyên môn, có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn tương ứng theo quy định của ngành giáo dục đối với giáo viên thuộc cấp học, bậc học đó; có năng lực sư phạm, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe; không trong thời gian bị kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật.

II. Tiêu chuẩn của người quản lý tổ chức dạy thêm học thêm

Người quản lý các lớp dạy thêm ở cấp học, bậc học nào phải có trình độ tối thiểu đạt chuẩn tương ứng theo quy định đối với giáo viên của cấp học, bậc học đó; có đủ sức khỏe, không trong thời gian kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật; được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chủ tịch UBND xã, phường nơi cư trú xác nhận (về địa chỉ cư trú, việc chấp hành pháp luật) trong đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Theo Thông tư 17/2012 quy định các trường hợp không được dạy thêm theo quy định tại Điều 4, cụ thể:

“1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.”

Tuy nhiên, đối với các trường hợp này thì được áp dụng đối với giáo viên đã dạy ở trường không được phép dạy thêm bên ngoài mà không có quy định về việc giáo viên bên ngoài được dạy thêm. Bên cạnh đó, hiện nay chỉ có Thông tư 03/2011/TT-BGD ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học mà không ban hành về các lớp học về các lĩnh vực khác.

Nếu thỏa mãn các yêu cầu của pháp luật thì gia đình bạn có thể đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ gia đình. Các khoản thuế, phí phải nộp khi đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh bao gồm: Lệ phí môn bài; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế giá trị gia tăng.

Phương pháp tính thuế : Phương pháp tính thuế theo phương pháp khoán tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán .

Tuy nhiện không phải khi nào bạn cũng phải nộp đầy đủ ba loại thuế này. Mà căn cứ vào doanh thu trong 1 năm để tính thuế và có phải nộp thuế hay không.

Thứ nhất đối với thuế Gía trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân quy định:

Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1.Nguyên tắc áp dụng

c) Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

2. Căn cứ tính thuế

a)Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Nếu doanh thu của hộ gia đình bạn không đạt dưới 100 triệu đồng / 1 năm thì hộ gia định bạn không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mà doanh thu tính thuế được tính trên cơ sở toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Ngược lại thì doanh thu trên 100tr/năm thì phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai là đối với lệ phí môn bài

Căn cứ khoản 1 điều 3 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài quy định:

“Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.”