Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tham khảo

Mô hình kinh doanh vận tải bằng ô tô là một loại hình kinh doanh có điều kiện và phải xin giấy phép kinh doanh (giấy phép con). ACC Group xin tư vấn cho các bạn về giấy phép kinh doanh như sau :

1. Điều kiện kinh doanh.

Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

Đơn vị kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:

a) Có phương án kinh doanh, trong đó bảo đảm thực hiện hành trình chạy xe, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe;

b) Có đủ số lượng phương tiện thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh đối với xe thuê tài chính của tổ chức cho thuê tài chính, xe thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã phải có cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã, trong đó quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã.

Số lượng phương tiện phải phù hợp với phương án kinh doanh.

c) Còn niên hạn sử dụng theo quy định;

d) Được kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

– Phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình ;

– Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

a) Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh; lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật; lái xe taxi, lái xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

b) Đơn vị kinh doanh bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.

– Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã (đảm nhận một trong các chức danh: Giám đốc, Phó giám đốc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã; trưởng bộ phận nghiệp vụ điều hành vận tải) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện;

a) Có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác;

b) Tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 03 (ba) năm trở lên;

c) Đảm bảo và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải.

– Nơi đỗ xe:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh;

b) Diện tích đỗ xe của đơn vị có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc hợp đồng thuê địa điểm đỗ xe;

c) Nơi đỗ xe bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.

Lưu ý: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải có thêm các điều kiện sau:

a) Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;

b) Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm: chất lượng phương tiện; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ; phương án tổ chức vận tải; các quyền lợi của hành khách; các dịch vụ cho hành khách trên hành trình; cam kết thực hiện chất lượng dịch vụ.

Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch:

a) Có đủ các điều kiện nêu trên.

b) Xe hợp đồng có niên hạn sử dụng theo quy định: Cự ly từ 300 ki lô mét trở xuống: không quá 20 (hai mươi) năm đối với xe ô tô sản xuất để chở khách; không quá 17 (mười bảy) năm đối với ô tô chuyển đổi công năng trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 từ các loại xe khác thành ô tô chở khách.

c) Xe du lịch có niên hạn sử dụng không quá 10 (mười) năm.

Kinh doanh vận chuyển khách du lịch ngoài các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan về du lịch.

2. Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

CƠ QUAN CẤP PHÉP (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

GIẤY PHÉP

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Số:…………… Cấp lần thứ:……….

(Cấp lần đầu: Số……ngày…..tháng….năm…….nơi cấp…………)

• Cấp cho đơn vị:……………………………………………………………………………………………

• Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

• Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số ……………………. ngày…….tháng……..năm………cơ quan cấp …………………………………………

• Người đại diện theo pháp luật: ………………..………………………………….

• Được phép kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ô tô:

– …………………………………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………………………………

  …….., ngày….tháng…năm…

Cơ quan cấp phép

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn: kích thước, kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc:

– Giấy phép kinh doanh vận tải được in trên khổ giấy A4, nền màu hồng có vân hoa.

– Kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ:

+ Dòng “GIẤY PHÉP” và dòng “KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ” in phông chữ Times New Roman, chữ in hoa, cỡ chữ từ 14 -18, màu đỏ đậm;

+ Các dòng chữ khác in phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14-16, màu xanh đen.

– Các loại hình ghi trên Giấy phép: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận chuyển khách du lịch; kinh doanh vận tải hàng công-ten-nơ; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

ACC Group rất vui khi được chia sẻ với các bạn về mẫu kinh doanh, nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Viết một bình luận