Mẫu giấy phép đăng ký thành lập chi nhánh mới nhất 2022

Pháp luật cho phép doanh nghiệp đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính. Tuy nhiên, khi thành lập chi nhánh, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Mục lục bài viết

Thực tế hiện nay, chúng ta có thể bắt gặp nhiều chi nhánh của công ty ở những địa phương khác nhau. Bởi công ty thường có xu hướng không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất của mình ở phạm vi rộng lớn. Khi mở chi nhánh thì công ty bắt buộc phải thực hiện thông báo thành lập chi nhánh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty.

Vì vậy, trong bài viết này, Chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty.

Chi nhánh là gì?

Đinh nghĩa chi nhánh là gì được quy định tại khoản 1 điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

“ Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Như vậy, có thể thấy Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô, thị trường kinh doanh, thu hút thêm khách hàng cho doanh nghiệp, chi nhánh thực hiện chức năng dại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp. Chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Pháp luật cho phép doanh nghiệp đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính. Tuy nhiên, khi thành lập chi nhánh, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Ví dụ: Công ty ACC ở TP.HCM, họ có thể thành lập các chi nhánh ở một hoặc nhiều địa điểm tại các quận, huyện ở Đà Nẵng. Do đó Công ty M gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thành lập chi nhánh.

Quyền thành lập chi nhánh khác tỉnh của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Khoản 1 điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“ Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.”

Cùng với đó, theo quy định tại điều 7 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp được quyền thành lập chi nhánh nói riêng và quyền thành lập chi nhánh khác tỉnh nói chung, doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh khác tỉnh tùy vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo về việc thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin đề cập tới một số lưu ý cho công ty khi thành lập chi nhánh như sau:

Công ty nên lựa chọn hình thức hạch toán phụ thuộc hoặc độc lập của chi nhánh phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty khi thực hiện thủ tục thành lập.Có thể hiểu hạch toán độc lập là mọi hoạt động tài chính, bao gồm cả nghĩa vụ thuế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế.Hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh phải thống kê, tập hợp giấy tờ gửi về công ty để công ty kê khai và quyết toán thuế.

Về ngành nghề kinh doanh: ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của công ty. Trong trường hợp chi nhánh có nhu cầu thực hiện các ngành nghề kinh doanh khác với ngành nghề của công ty thì công ty nên thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đối với những công ty kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, thì nên lựa chọn là hoạch toán độc lập. Do ngành nghề liên quan đến ăn uống đăng ký ở địa phương nào thì địa phương đó quản lý nên khi thành lập chi nhánh khác tỉnh thì vẫn phải đăng ký hình thức hoạch toán độc lập để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị trong việc thông báo thành lập chi nhánh công ty mình, Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị mẫu thông báo thành lập chi nhánh như sau:

CÔNG TY …………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: ………../TB – ……….

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………….

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………

Do: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. Cấp ngày

……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………

Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………………..

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ……………. Giới tính:

Sinh ngày: ………………………… Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………….

Ngày cấp: …………………………….. Cơ quan cấp: Công an …………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

1. Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………………..

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh: ………………………………………..

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ……………………………….. Giới tính: .

Sinh ngày: ……………………………… Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………………. Cơ quan cấp: Công an …………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh thuộc quyền quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

 

…………., ngày….tháng….năm…..

Kèm theo thông báo:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

Trên đây là những nội dung mà Chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc liên quan đến câu hỏi Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty bạn đọc vui lòng liên hệ để được Chúng tôi tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn!