Mẫu giấy phép bán lẻ rượu

Buôn bán rượu đang dần dần phổ biến khi nhu cầu mua rượu đề biếu tặng ngày càng tăng. Vậy làm thế nào đề có thể được hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ rượu? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu mẫu giấy phép bán lẻ rượu cũng như những lưu ý về thủ tục cấp giấy phép này.

1. Điều kiện bán lẻ rượu:

Theo quy định tại điều 13 nghị định 105/2017/NĐ-CP thì để bán lẻ rượu cơ sở kinh doanh đầu tư cần phải có các điều kiện như sau:

+  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

  + Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

  + Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Hiện nay nghị định số 17/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ một số điều kiện bán lẻ rượu nên hiện tại chỉ còn 3 điều kện trên.

2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán lẻ rượu:

        Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

        Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp;

        Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này;

        Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

        Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

3. Thay đổi về thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu:

Hiện nay nghị định 17/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ một số loại giấy tờ có trong hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu của nghị định 105/2017/NĐ-CP, do đó khi hộ,cá nhân, tổ chức kinh doanh muốn thực hiện hồ sơ thì phải dựa vào quy định mới tại nghị định 17/2020/NĐ-CP

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu được thực hiện như sau:

        Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu. Mẫu giấy phép bán lẻ rượu được đính kèm theo mẫu số 01 nghị định 105/2017/NĐ-CP;

+ Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

        Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

        Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp phép bán lẻ rượu tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh cho hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

+ Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

+ Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản đế ACC có thể soạn hồ sơ;

+ ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;

+ Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ và những thủ tục cần thiết để tiến hành thủ tục;

+ Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về mẫu giấy phép bán lẻ rượu và dịch vụ thực hiện soạn thảo hồ sơ tại ACC Group, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vui lòng liên hệ đến ACC Group.