Mẫu Dịch Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp

Mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh là một trong các loại giấy tờ cần phải có trong quá trình hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

 1. Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh (theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh là dạng biểu mẫu có chức năng dịch thuật giấy đăng ký kinh doanh từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

2. Nội dung của giấy phép kinh doanh

– Giấy phép kinh doanh bao gồm các nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp (mã số thuế).  Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Vốn điều lệ.

3. Một số mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh

 • Mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần:

 

… DEPARTMENT

OF PLANNING AND INVESTMENT

BUSINESS REGISTRATION OFFICE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——————-

 

CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION

FOR JOINT STOCK COMPANY

 

Enterprise code:

The first registration dated …

The … registration for change dated on …

 1. Company name

Company name in Vietnamese: 

Company name in foreign language: 

Abbreviated name: 

 1. Address of Head office:  

Tel: Fax:   

Email: Website: 

 1. Charter capital:

Charter capital: 

In words: 

Par value of the share: 

Total shares: 

 1. Company legal representative:

Full name: Gender: 

Title: 

Date of birth: Ethnic group: Nationality: 

Type of personal identification: 

Date of issue: Place of issue: 

Registered place of permanent residence:

Present address: 

 

Head of Business Registration Office

HEAD

(Signed and sealed)

 

 • Mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên:
… DEPARTMENT

OF PLANNING AND INVESTMENT

               BUSINESS REGISTRATION OFFICE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——————-

CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION

FOR ONE MEMBER LIMITED COMPANY

Enterprise Code:

The first registration dated …/…/…

The … registration for change dated …/…/…

 1. Company name: 

Company name in Vietnamese: 

Company name in foreign language: 

Abbreviated name: 

 1. Address of Head Office

Tel: Fax: 

Email: Website: 

 1. Charter capital:

In words: 

 1. Information on owner: 

Full name:     Gender: 

Date of birth: Ethnic group: Nationality: 

Type of personal identification: 

Identity Card No: 

Date of issuance: Place of issuance: 

Registered permanent residence: 

Present address: 

 1. Legal representative of the Company: 

Full name:     Gender: 

Title: 

Date of birth: Ethnic group: Nationality: 

Type of personal identification: 

Identity Card No: 

Date of issue: Place of issue: 

Registered permanent residence: 

Present address: 

Head of Business Registration Office

HEAD

(Signed, full name and sealed)

 • Mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 

… DEPARTMENT

OF PLANNING AND INVESTMENT

BUSINESS REGISTRATION OFFICE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——————-

CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION

FOR LIMITED COMPANY WITH MORE THAN TWO MEMBER

 

Enterprise Code:

The first registration dated …/…/…

The … registration for change dated …/…/…

 1. Company name:

Company name in Vietnamese:

Company name in foreign language:  

Abbreviated name: 

 1. Address of Head Office

Mobile: Fax: 

Email: Website: 

 1. Charter capital: (… Vietnam dongs)
 2. List of founding shareholders
No Name of

shareholders

Registered place of permanent residence of individual; address of head office for organizations Value

of share

(thousand dong)

Rate

(%)

ID Card Note 
1
2
 1. Company legal representative:

Full name: Gender: 

Title: 

Date of birth: Ethnic group: Nationality: 

ID Card No.: 

Date of issue: Place of issue: 

Registered place of permanent residence:

Present address: 

HEAD OF BUSINESS REGISTRATION OFFICE

                                    HEAD

                                  (Signed and sealed)

5. Dịch vụ của ACC

 • Tiếp nhận thông tin về Giấy phép đăng ký kinh doanh của khách hàng.
 • Giao kết hợp đồng dịch vụ dịch thuật giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Thực hiện dịch thuật giấy phép đăng ký kinh doanh sang tiếng Anh. Cam kết và chịu trách nhiệm về mức độ chính xác so với bản giấy phép kinh doanh khách hàng cung cấp.
 • Giải đáp thắc mắc liên quan đến dịch thuật giấy phép đăng ký kinh doanh.

Dịch thuật giấy phép đăng ký kinh doanh là rất cần thiết khi hợp tác với đối tác nước ngoài hoặc làm việc với cơ quan ngoại giao nước ngoài. Các bạn có nhu cầu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh, hãy liên hệ với ACC để được cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả.

 

Viết một bình luận