Ly hôn không yêu cầu cấp dưỡng

Cấp dưỡng là nghĩa vụ mà người bố, người mẹ phải làm để con lớn lên, phát triển toàn diện. Bố, mẹ, người không trực tiếp nuôi con, được Tòa giao có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con đến khi con đủ tuổi thành niên. 

1. Người không trực tiếp nuôi con có trách nhiệm cấp dưỡng cho con

Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

 1. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
 2. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

2. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Điều 119 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng như sau: 

“1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

 1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:
 2. a) Người thân thích;
 3. b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
 4. c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
 5. d) Hội liên hiệp phụ nữ.
 6. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.”

3. Trường hợp nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt 

Nghĩa vụ cấp dưỡng chỉ chấm dứt trong trường hợp:

– Con chung của hai người đã đến tuổi thành niên và có khả năng lao động để tự nuôi sống bản thân

– Con chung được nhận làm con nuôi của một cặp bố mẹ khác.

– Người đang cấp dưỡng đã giành được quyền trực tiếp nuôi con.

– Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết.

– Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn.

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Người có quyền yêu cầu người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó

– Người thân thích (cha, me, ông ,bà…).

– Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình.

– Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em.

– Hội liên hiệp phụ nữ.

LY HÔN KHÔNG YÊU CẦU CẤP DƯỠNG TẠI ACC GROUP

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thông tin về ly hôn không yêu cầu cấp dưỡng. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Ly hôn không yêu cầu cấp dưỡng.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật về các thông tin nêu trên.