Ly hôn khi chồng mất tích

Nội dung bài viết:

Tôi có một câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn như sau: Tôi là Nguyễn Thị Lan, hiện đang sinh sống tại Quảng Bình. Tôi lấy chồng năm 2003. Năm 2013, chồng tôi do mâu thuẫn với một số người làm ăn nên đã bỏ nhà đi, đến bây giờ không có liên lạc gì, gia đình không biết là còn sống hay đã chết. Tôi ở nhà nuôi con đã 2 năm nay, cuộc sống khó khăn, tôi muốn lấy người khác và cũng đã có cảm tình với họ. Vậy bây giờ chồng tôi chưa về mà tôi xin ly hôn có được không? Và tài sản của chồng tôi thì tôi có được nhận hay không?

 

Trường hợp của bạn đó chính là việc chồng bạn đã đi khỏi nơi cư trú và không có thông tin liên lạc gì, có thể nói, chồng bạn đã mất tích khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, để xác định chồng bạn có phải đang mất tích hay không thì còn phải dựa vào nhiều yếu tố, vì vậy, bước đầu tiên nếu bạn muốn ly hôn chồng thì phải xác định chồng bạn có mất tích hay không. Bộ Luật dân sự năm 2015 đã quy định về việc xác định người mất tích như sau:

Điều 64. Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó

“Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của Bộ luật này”.

Như vậy, chồng bạn đã biệt tích 2 năm, bạn có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm chồng bạn, việc tìm kiếm có thể thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thông qua thông báo tìm kiếm tại địa phương. Nếu chồng bạn không có liên lạc, không có dấu hiệu nào khác thì Tòa án sẽ tuyên bố chồng bạn mất tích, theo đó, hệ quả sẽ xảy ra như sau:

 

Điều 68. Tuyên bố mất tích

  1. “Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

  1. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

  2. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch”.

 

Do đó, nếu Tòa án đã tuyên bố chồng bạn mất tích, bạn có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Việc giải quyết cho ly hôn sẽ được quy định theo pháp luật về hôn nhân và gia đình, trường hợp của bạn sẽ là Đơn phương ly hôn theo quy định của pháp luật Hôn nhân.

Về vấn đề sau khi ly hôn do chồng mất tích, tài sản của chồng bạn thì bạn có được hưởng không. Theo quy định của pháp luật thì bạn không được hưởng số tài sản đó, bởi chồng bạn chưa được tuyên bố chết, do đó sẽ không được xử lý tài sản của chồng bạn, hơn nữa, đó là tài sản thuộc sở hữu của chồng bạn cho nên khi ly hôn, bạn cũng không được quyền sở hữu theo nguyên tắc lại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Số tài sản của chồng bạn được xử lý theo quy định của pháp luật dân sự như sau:

Điều 69. Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

“Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của Bộ luật này tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Tòa án tuyên bố mất tích và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Bộ luật này.

Trường hợp Tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản”.

Như vậy, chúng ta thấy rằng, tài sản của chồng bạn sẽ được giao cho bố, mẹ, con đã thành niên của người mất tích quản lý, phòng trừ trường hợp người mất tích trở về và Pháp luật bảo vệ quyền sở hữu của họ đối với chính tài sản của mình và những đối tượng khác không được sở hữu trái pháp luật tài sản của họ.

Tóm lại, khi Tòa án đã áp dụng các biện pháp tìm kiếm mà không có tin tức về chồng bạn thì Tòa án sẽ tuyên bố chồng bạn mất tích, khi đó, bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn chồng bạn. Về phần tài sản của chồng bạn thì do thuộc sở hữu chồng bạn nên sau khi ly hôn, dù chồng bạn mất tích thì bạn cũng không có quyền sở hữu số tài sản đó.