Pháp luật ủy quyền trong doanh nghiệp

Có rất nhiều các công việc của doanh nghiệp cần dung đến việc ủy quyền thực hiện. Vậy ủy quyền trong doanh nghiệp được hiểu là gì? Các loại ủy quyền trong doanh nghiệp và nội dung ủy quyền như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nội dung xung quanh vấn đề về pháp luật ủy quyền trong doanh nghiệp cho tác phẩm. Cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Uỷ quyền trong doanh nghiệp là gì? 

Uỷ quyền về bản chất không phải là một dạng giao việc. Uỷ quyền trong doanh nghiệp được hiểu là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp/doanh nghiệp cho phép cá nhân/tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định, thực hiện một hành động pháp lý nào đó và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép/uỷ quyền đó.

Ủy quyền trong doanh nghiệp chính là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện, đồng thời nó cũng là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận các kết quả pháp lý do hoạt động ủy quyền mang lại.

Trên thực tế, trong các doanh nghiệp, thường là giám đốc – người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động ủy quyền cho cấp dưới, nhân viên của mình thực hiện công việc của doanh nghiệp. 

Tùy vào hoạt động của mỗi công ty mà giám đốc có thể ủy quyền cho nhân viên theo cách phương thực khác nhau. Vậy pháp luật ủy quyền trong doanh nghiệp cụ thể như thế nào?

Các dạng ủy quyền trong doanh nghiệp

Pháp luật ủy quyền trong doanh nghiệp có thể chia ra các trường hợp ủy quyền trong doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, ủy quyền thực hiện một vụ việc cụ thể

Trường hợp này người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp do không thể trực tiếp giao kết/thực hiện được giao dịch nên phải ủy quyền cho người khác. 

Việc ủy quyền sẽ chấm dứt khi giao dịch/ công việc hoàn tất và thường sẽ ghi rõ thời hạn ủy quyền trong giấy ủy quyền. Muốn giao kết các hợp đồng khác mang tính tương tự, người đại diện doanh nghiệp phải ủy quyền lại bằng một giấy ủy quyền khác.

Thứ hai, ủy quyền thường xuyên.

Thứ ba, ủy quyền trong trường hợp khác

 Một trường hợp khác theo quy định của pháp luật ủy quyền trong doanh nghiệp, đó là trường hợp giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Trong trường hợp đã hết thời hạn ủy quyền nhưng  người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vẫn chưa trở lại Việt Nam và không hề có việc ủy quyền khác thì giải quyết như sau:

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc thì hoạt động ủy quyền kết thúc.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc hoặc cho đến khi Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty hợp danh quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì việc ủy quyền chấm dứt.

Nội dung ủy quyền trong giấy ủy quyền

Các nội dung trong giấy ủy quyền sẽ bao gồm: 

 • Căn cứ ủy quyền; 
 • Thời hạn của việc ủy quyền; 
 • Thông tin bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; 
 • Công việc được ủy quyền; 
 • Quyền và nghĩa vụ cụ thể của bên nhận ủy quyền; 
 • Hiệu lực của giấy ủy quyền như thế nào; 
 • Trách nhiệm thi hành việc ủy quyền.

Tìm hiểu dịch vụ pháp lý tại ACC Group

Bao gồm:

 • Thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn kết hôn, ly hôn trong và ngoài nước;
 • Tư vấn các vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục thuê đất, thuê mặt bằng,…
 • Tư vấn lập thủ tục ủy quyền trong doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Trên đây là những nội dung liên quan đến bài viết về luật ủy quyền trong doanh nghiệp, hy vọng đã mang lại những thông tin hữu ích đến cho các bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline để được tư vấn miễn phí nhé.