Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Nếu chưa đăng ký xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá, thì việc kinh doanh mặt hàng này sẽ không hợp pháp. Dưới đây sẽ hướng dẫn thủ tục này và lệ phí cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá. 

1. Giấy phép bán lẻ thuốc lá là gì?

Thương nhân bán lẻ thuốc lá được quy định tại nghị định 106/2017/NĐ-CP là việc thương nhân mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (hay còn gọi là giấy phép bán lẻ thuốc lá) là loại giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp cho thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ thuốc lá được quy định tại điều 26 nghị định 67/2013/NĐ-CP và nghị định 106/2017/NĐ-CP.

Như đã nói ở trên thương nhân kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ thuốc lá bắt buộc phải có loại giấy phép này. Nếu thương nhân kinh doanh mà không có giấy phép sẽ trở thành việc kinh doanh không hợp pháp và phải chịu xử lý hành chính.

2. Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá:

Theo nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại nghị định 67/2013/NĐ-CP thì doanh nghiệp để được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá phải thực hiện những thủ tục sau đây:

        Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 67/2013/NĐ-CP, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ;

        Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

        Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Khách hàng thắc mắc về hồ sơ có thể tham khảo dịch vụ soạn hồ sơ tại ACC Group được mô tả dưới đây để được tư vấn kỹ lưỡng về thủ tục cũng như việc thực hiện hồ sơ một cách nhanh nhất.

3. Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá:

Lệ phí cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá theo quy định của pháp luật là 200.000VNĐ/Giấy/lần cấp

4. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp soạn thảo hồ sơ xin cấp phép bán lẻ thuốc lá. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

+ Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

+ Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản đế ACC có thể soạn hồ sơ;

+ ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;

+ Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ và những thủ tục cần thiết để tiến hành thực hiện thủ tục;

+ Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về lệ phí cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá và dịch vụ thực hiện soạn thảo hồ sơ tại ACC Group, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vui lòng liên hệ đến ACC Group.