Lái xe thuê cho người trộm cắp tài sản

Câu hỏi:

Chú tôi là lái xe tự do, chú có một chiếc ô tô tải chuyên để chở thuê cho những người có nhu cầu. Một lần chú Tú đến rủ chú tôi đi trộm cắp tài sản, Tú sẽ cùng với 1 người bạn nữa cạy cửa kho hàng và chất lên xe cho chú tôi chở đến địa điểm đã định sẵn. Xong việc sau khi bán số hàng ăn trộm được 130 triệu, chú tôi được chú Tú chia cho 10 triệu đồng. Sau đó sự việc bị phát hiện, chú Tú và người bạn bị bắt sau đó họ khai ra chú tôi, chú tôi hiện cũng đang bị tạm giam. Liệu chú tôi sẽ bị tội gì và bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ theo những thông tin bạn đã cung cấp, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Hành vi của chú bạn đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản với vai trò là đồng phạm căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự:

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

3. e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;”

Theo khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định:

“Điều 17. Đồng phạm

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.”

Trong vụ án đồng phạm tuỳ thuộc vào quy mô và tính chất mà có thể có những người giữ những vai trò khác nhau như: Người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp sức Theo đó, mỗi người đồng phạm đều phải chịu trách nhiệm hình sự độc lập về việc cùng thực hiện tội phạm. Trách nhiệm hình sự độc lập về việc cùng thực hiện tội phạm thể hiện ở chỗ mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đến đâu thì áp dụng trách nhiệm đến đó. Người đồng phạm này không phải chịu trách nhiệm hình sự về sự vượt quá của người đồng phạm khác.

Do đó, với vai trò đồng phạm tội trộm cắp tài sản thì chú bạn có thể sẽ bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Hành vi vận chuyển hàng trộm cắp là hành động thực hành hành vi trộm cắp nói trên và sẽ bị truy cứu cùng chú Tú và người còn lại. Việc chú bạn chỉ được chia 10 triệu là căn cứ để tòa xác định mức độ tham gia của chú bạn vào vụ trộm cắp. Qua đó Tòa sẽ quyết định mức hình phạt phù hợp với hành vi và vai trò của chú bạn trong vụ án.