Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ

Hiện tôi đang công tác ở một trường dân lập, do đặc thù của ngàng giáo dục (có thời gian nghỉ hè), giáo viên dạy các môn học 10 tháng trong một năm. Vậy xin hỏi, nhà trường và giáo viên ký hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn dưới 1 năm có được không? Việc ký hợp đồng lao động với người lao động (ngoài chỉ tiêu biên chế) để làm các công việc như lái xe, nấu ăn, bảo vệ, sản xuất…thì căn cứ vào đâu để xác định thời hạn ký hợp đồng lao động?

 

Khoản 2 Điều 20 Bộ Luật lao động 2019 quy định:

“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”

Đồng thời Khoản 1 Điều 33 Bộ Luật lao động 2019 còn quy định như sau:

“1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.”

Nhà trường và giáo viên có được ký hợp đồng lao động theo mùa vụ không?

Căn cứ vào các quy định trên, ta thấy công việc dạy học là công việc làm của giáo viên hằng ngày, hết ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tính chất công việc thường xuyên, ổn định. Vì vậy, giáo viên và nhà trường không ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 năm mà phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nhưng do đặc thù của ngàng Giáo dục có nghỉ hè nên hai bên có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động những tháng nghỉ hè đó (thỏa thuận về tiền lương, thời hạn làm việc để tính trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội…)

Điều 20 BLLĐ 2012 có quy định các loại hợp đồng lao động như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.”

Căn cứ vào quy định trên thì khi ký hợp đồng lao động với người lao động (ngoài chỉ tiêu biên chế) để làm các công việc như lái xe, nấu ăn, bảo vệ, sản xuất….thì cần phải xác định tính chất công việc mà người đó đảm nhiệm để có thể giao kết được hợp đồng đúng loại. Chẳng hạn, với hợp đồng lao động không xác định thời hạn thường được áp dụng cho những công việc có tính chất ổn định, thường xuyên. Với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 đến 3 năm được áp dụng cho những công việc đã xác định được thời hạn kết thúc và cuối cùng, với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 1 năm thường được áp dụng cho các công việc có tính chất tạm thời mà thời gian hoàn thành trong một vài ngày, một vài năm, một vài tháng đến dưới một năm hoặc tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.