Không có giấy an ninh trật tự phạt bao nhiêu tiền?

Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình;

Không có giấy an ninh trật tự phạt bao nhiêu tiền?

Khoản 3 Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định chi tiết mức phạt hành chính đối với cơ sở kinh doanh không có giấy phép an ninh trật tự. Cụ thể như sau:

“Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

b) Sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

c) Không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh;

d) Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay.”

Ngoài ra, nếu chủ cơ sở kinh doanh vi phạm là người nước ngoài thì có thể chịu thêm hình phạt bổ sung như sau:

“Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

 

Trên đây là một số thông tin về mức phạt tiền đối với cơ sở kinh doanh không có giấy phép an ninh trật tự. Để tránh vi phạm các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, chúng ta cần hiểu rõ các quy định của luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên.

 

Viết một bình luận