Hưởng lương hưu khi đang chấp hành hình phạt tù

Câu hỏi:

Bác tôi hiện đang chấp hành hình phạt tù vì tội cố ý gây thương tích. Đến tháng 5/2016, bác tôi sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu. Bác tôi là công nhân nhà máy đóng tàu và đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy tôi xin hỏi: bác tôi có được hưởng lương hưu hay không? Nếu có thì hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì? Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Trả lời:

Chào bạn, về câu hỏi của bạn Luật sư chúng tôi tư vấn như sau:

Với trường hợp của bác bạn, đến tháng 5/2016 thì bác bạn đủ điều kiện về số tuổi và số năm đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 để được hưởng chế độ hưu trí.

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.”

Hiện tại, bác đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 trước đây thì đối với những người đang chấp hành hình phạt tù sẽ bị tạm dừng hưởng bảo hiểm, hoặc đến tuổi thì cần phải có giấy chấp hành xong hình phạt tù. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đã bỏ đi những quy định này và theo đó, bác bạn vẫn thuộc đối tượng hưởng lương hưu.

Do đó, Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực

Vì bác bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên hồ sơ hưởng lương hưu của bác bạn sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 108 bao gồm:

“1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.”