Hành vi đánh bạc có nhiều tình tiết giảm nhẹ

Nội dung bài viết:

Tôi có tham gia chơi lô đề cùng một số người khác với tổng giá trị hơn 50 triệu . và 1 trong số đó bị bắt và khai ra tôi. Tôi đã ra đầu thú. Gia đình tôi thuộc gia đình chính sách, vợ chồng li thân đã 3 năm, mẹ tôi thì bị tai nạn què quặt. Tôi còn nuôi 2 đứa con học đại học. Gia đình chính sách bố tôi là liệt sĩ và bà nội là mẹ việt nam anh hùng. Tôi là đứa con duy nhất trong nhà, là lao động chính để nuôi gia đình. Vậy thì với nhiều yếu tố khoan hồng (không bị bắt trực tiếp và đi ra đầu thú) cộng với hoàn cảnh bi đát của gia đình thì hình phạt đối với tôi sẽ ra sao.

 

Trước tiên, hành vi của bạn nhiều khả năng có đủ các dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2015.

“Điều 321. Tội đánh bạc

  1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

  1. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Như vậy, với thông tin bạn cung cấp thì nhiều khả năng hành vi của bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 điều 321 nêu trên với khung hình phạt là phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Pháp luật hình sự quy định hệ thống các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điều 51 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

  1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;

g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;

l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;

m) Phạm tội do lạc hậu;

n) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;

p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

r) Người phạm tội tự thú;

s) Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;

t) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm;

u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;

x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng.

  1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

  2. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.“

Theo những thông tin bạn cung cấp thì bạn có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm x khoản 1 và khoản 2 với tình tiết đầu thú và là lao động chính trong gia đình khó khăn. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng, Tòa án sẽ không đương nhiên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mà phải có sự cung cấp thông tin, chứng minh từ phía bị can là bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể đối chiếu với danh mục các tình tiết giảm nhẹ nêu trên để xem mình còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ nào khác hay không?

Về vấn đề quyết định hình phạt khi có nhiều tình tiết giảm nhẹ.Điều 54 Bộ luật hình sự 2015 quy định cụ thể:

“Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng

  1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.

  2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.

  3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.”

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu có đủ căn cứ chứng minh việc có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì dù bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 02 điều 321 nhưng bạn có thể được áp dụng mức hình phạt trong khung hình phạt quy định tại khoản 1 điều 321  nêu trên là “bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”