Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

Câu hỏi: Chúng tôi là nhà thầu nước ngoài, có trụ sở chính tại Hồng Kông. Sắp tới, chúng tôi có thầu xây dựng một …

Đọc thêmCấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

Đăng ký thay đổi nội dụng đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi nội dụng đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên như: Thay đổi tên doanh nghiệp, …

Đọc thêmĐăng ký thay đổi nội dụng đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên trở lên