Giấy phép, chứng chỉ hành nghề xông hơi, khử trùng

Cơ sở pháp lý:

Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;

Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về Kiểm dịch thực vật

Quyết định 05/2015/TT-BNNPTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật”

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật:

Xông hơi khử trùng là biện pháp khử trùng bằng hóa chất xông hơi độc để diệt trừ dịch hại vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

 

  1. Điều kiện hoạt động xông hơi khử trùng.

– Người trực tiếp quản lý, điều hành (ít nhất một người trong các vị trí sau: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật đối với các doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp công ích; Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân) phải có Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Người trực tiếp thực hiện xông hơi khử trùng phải có Thẻ xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Có quy trình kỹ thuật, nội quy hoạt động bảo đảm an toàn đối với con người, vật nuôi. Đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động xông hơi khử trùng theo qui định tại Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật QCVN 01-19: 2010/BNNPTNT – Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng ban hành kèm theo Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Có phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động xông hơi khử trùng phù hợp với qui mô được phép hành nghề.

– Chịu trách nhiệm đảm bảo về an toàn đối với người, vật nuôi và hàng hóa; về vệ sinh môi trường, về phòng chống cháy, nổ và địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, hóa chất theo quy định của pháp luật.

 

  1. Điều kiện và thủ tục cấp “Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng”

2.1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

– Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên của 01(một) trong các chuyên ngành về hoá chất, bảo vệ thực vật, trồng trọt hoặc nông học.

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng;

– Có Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.

2.2. Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học về Hóa chất hoặc bảo vệ thực vật;

– Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật;

– Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản);

– Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm.

2.3. Thẩm quyền, thời gian giải quyết.

– Thẩm quyền: Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

 

  1. Điều kiện, thủ tục cấp” thẻ xông hơi khử trùng”

3.1. Điều kiện

– Phải qua tập huấn về xông hơi khử trùng và được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề.

– Có Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định.

3.2. Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp thẻ – Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật;

– Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp thẻ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản);

– Hai ảnh chân dung 2cm x 3cm;

3.3. Thẩm quyền và thời gian giải quyết.

– Thẩm quyền: Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

 

  1. Hồ sơ, thủ tục xin cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng”

 

  1. 1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

– Quy trình kỹ thuật, phương tiện, danh mục trang thiết bị xông hơi khử trùng theo quy định;

– Bản sao Chứng chỉ hành nghể xông hơi khử trùng;

– Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp Thẻ xông hơi khử trùng theo quy định.

– Nội quy đảm bảo an toàn đối với người, vật nuôi và hàng hóa; địa điểm làm việc, kho chứa thiết bị, hóachất theo quy định của pháp luật;

– Bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp;

– Bản cam kết môi trường theo quy định tại Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

4.2. Thẩm quyền và thời gian thực hiện:

– Thẩn quyền giải quyết: Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Thời hạn 10 ngày làm việc kê từ ngày nhận hồ sơ.

* Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng có giá trị trong năm (05) năm. Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực ba (03) tháng, tổ chức phải gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng về Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.