Giấy phép phân phối rượu tiếng anh là gì?

Giấy phép phân phối rượu là loại giấy phép bắt buộc phải có của các thương nhân đang hoạt động trong lĩnh vực phân phối rượu. Nhiều người vẫn thường thắc mắc tên gọi tiếng Anh của loại giấy phép này. Vậy giấy phép phân phối rượu tiếng Anh là gì? Bài viết dưới đây sẽ nói về việc này và những vấn đề liên quan đến giấy phép phân phối rượu.

1. Giấy phép phân phối rượu là gì?

Giấy phép phân phối rượu là loại giấy phép được cơ quan có thẩm quyền (phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng cấp huyện) cấp cho thương nhân kinh doanh trong lĩnh vực phân phối rượu.

Như đã nói ở trên thương nhân kinh doanh trong lĩnh vực phân phối rượu bắt buộc phải có loại giấy phép này. Nếu thương nhân kinh doanh mà không có giấy phép sẽ trở thành việc kinh doanh không hợp pháp và phải chịu xử lý hành chính.

2. Giấy phép phân phối rượu tiếng Anh là gì?

Giấy phép phân phối rượu tiếng Anh được dịch ra là Liqour Distribution License hoặc cũng có thể gọi bằng tên khác như Alcohol Distribution Lincense.

3. Thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu:

Theo nghị định 17/2020/NĐ-CP hiện nay quy định bãi bỏ một số giấy tờ có trong thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu được quy định tại 105/2017/NĐ-CP do đó thương nhân muốn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu phải dựa trên 2 nghị định trên để thực hiện.

Thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu bao gồm:

        Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Hồ sơ của thủ tục bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+  Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép;

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

+ Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

        Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

        Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép phân phối rượu tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp soạn thảo hồ sơ xin cấp phép phân phối rượu. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

+ Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

+ Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản đế ACC có thể soạn hồ sơ;

+ ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;

+ Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ và những thủ tục cần thiết để tiến hành thực hiện thủ tục;

+ Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ thực hiện soạn thảo hồ sơ tại ACC Group, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vui lòng liên hệ đến ACC Group.

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

Viết một bình luận