Giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu

Giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu là loại giấy phép bắt buộc các thương nhân phải có khi kinh doanh mô hình bán lẻ rượu. Dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về loại giấy phép này, thủ tục xin cấp loại giấy phép này và các vấn đề liên quan.

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu bán lẻ rượu là gì?

Giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu (hay còn gọi là giấy phép bán lẻ rượu) là loại giấy phép được Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp cho những thương nhân có đủ điều kiện để bán lẻ rượu theo quy định của pháp luật. Thương nhân hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ rượu phải bắt buộc có loại giấy phép này mới có thể hoạt động được.

2. Điều kiện đề có giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu:

Theo quy định tại điều 13 nghị định 105/2017/NĐ-CP thì để bán lẻ rượu cơ sở kinh doanh đầu tư cần phải có các điều kiện như sau:

+  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

  + Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

  + Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.”

Hiện nay nghị định số 17/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ một số điều kiện bán lẻ rượu của nghị định 105/2017/NĐ-CP nên hiện tại chỉ còn 3 điều kện trên.

3. Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu:

Hiện nay nghị định 17/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ một số loại giấy tờ có trong hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu của nghị định 105/2017/NĐ-CP, do đó khi hộ,cá nhân, tổ chức kinh doanh muốn thực hiện hồ sơ thì phải dựa vào quy định mới tại nghị định 17/2020/NĐ-CP

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu được thực hiện như sau:

        Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu. Mẫu giấy phép bán lẻ rượu được đính kèm theo mẫu số 01 nghị định 105/2017/NĐ-CP;

+ Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

        Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

        Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Khách hàng có thể tham khảo dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp phép bán lẻ rượu tại ACC Group dưới đây để có thể thực hiện thủ tục một cách chính xác và nhanh nhất tránh việc soạn thảo hồ sơ không hợp lệ.

4. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thủ tục làm giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

        Thu thập những tài liệu cần thiết từ khách hàng như giấy đăng ký đăng ký doanh nghiệp, giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ, cá nhâ, tổ chức kinh doanh;

        Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản có trong mẫu đơn xin cáp giấy phép bán lẻ rượu đế ACC có thể soạn hồ sơ xin cấp phép bán lẻ rượu;

        ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;

         Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý có trong hồ sơ và các vấn đề liên quan đến thủ tục;

        Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định pháp luật;

        Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về giấy phép đăng ký kinh doanh bán lẻ rượu và dịch vụ thực hiện soạn thảo hồ sơ tại ACC Group, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vui lòng liên hệ đến ACC Group.

        

 

 

Viết một bình luận