Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định cơ sở kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ phải đăng ký giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ nhưng nghị định 17/2020/NĐ-CP lại quy định khác. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm về sự thay đổi này.

1. Những quy định về bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Rượu tiêu dùng tại chỗ: là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng của cơ sở kinh doanh.

2. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Theo quy định tại điều 14 nghị định 105/2017/NĐ-CP thì để kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ cơ sở kinh doanh đầu tư cần phải có các điều kiện như sau:

+  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

   + Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

   + Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

   + Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

   +  Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.”

Quy trình xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc sản xuất rượu thủ công bạn đọc có thể tham khảo tại ACC Group hoặc liên hệ với ACC Group để có thể được tư vấn tận tình.

3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

        Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

        Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp;

        Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này;

        Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

        Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

4. Thay đổi về thủ tục cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

Hiện nay nghị định 17/2020/NĐ-CP đã thay đổi điều 24 của nghị định 105/2017/NĐ-CP, qua đó hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh không cần phải làm thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ nữa mà chỉ cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Thủ tục đăng ký bán lẻ rượu tiêu dùng được quy định như sau:

        Thương nhân lập hồ sơ gửi đến Phòng kinh tế hoặc phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện nơi cơ sở kinh doanh hoạt động. Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ (Mẫu 13 đính kèm nghị định 17/2020/NĐ-CP)

        Cơ quan có thẩm quyền xem xét rồi quyết định trong thời hạn do pháp luật quy định.

5. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh cho hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

+ Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

+ Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản đế ACC có thể soạn hồ sơ;

+ ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;

+ Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ và những thủ tục cần thiết để tiến hành thủ tục;

+ Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ vàdịch vụ thực hiện soạn thảo hồ sơ tại ACC Group, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vui lòng liên hệ đến ACC Group.

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Viết một bình luận