• Cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân
 • 12:00, 23-01-2021
 • Đối tượng cấp Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nguyện vọng đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hồ sơ Hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ như trong hồ sơ đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện,

 • Dịch vụ soạn thảo hợp đồng lao động nhân viên bán hàng
 • 15:45, 12-12-2020
 • Bài viết sau đây xin cung cấp cho quý khách một số thông tin về dịch vụ soạn thảo hợp đồng lao động nhân viên bán hàng.   Hình thức hợp đồng lao động nhân viên bán hàng – Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02

 • Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự
 • 13:45, 07-12-2020
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự sẽ được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp đổi trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về cấp đổi giấy chứng nhận an ninh trật tự.  

 • Thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • 14:00, 05-12-2020
 • Giấy chứng nhận an ninh, trật tự là loại giấy phép không có thời hạn. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh, loại giấy phép này được cấp có thời hạn theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về thời hạn

TÌM KIẾM TIN TỨC