Pháp luật quy định giải thể doanh nghiệp là gì?

Hiện nay, tình trạng giải thể doanh nghiệp xảy ra ngày càng nhiều. Vì vậy hãy cùng ACC GROUP tìm hiểu xem giải thể doanh nghiệp là gì và tại sao doanh nghiệp lại giải thể.

1. Doanh nghiệp là gì?

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp là tổ chức có tên, có tài sản, có trụ sở giao dịch, và được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật để kinh doanh.

Doanh nghiệp có nhiều loại hình doanh nghiệp như: Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

2. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Khi chủ doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh, thì chủ doanh nghiệp phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, vậy khi chủ doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động, chấm dứt sự tồn tại của daonh nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp. 

Vậy giải thể doanh nghiệp là gì? Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, chấm dứt tư cách doanh nghiệp, chấm dứt quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp7

Đối với những loại hình doanh nghiệp khác nhau thì sẽ có những quy định về giải thể khác nhau: 

 • Giải thể doanh nghiệp tư nhân
 • Giải thể doanh nghiệp nhà nước
 • Giải thể công ty TNHH 1 thành viên
 • Giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Giải thể công ty cổ phần
 • Giải thể công ty hợp danh

3. Tại sao giải thể doanh nghiệp

Có nhiều lý do dẫn đến việc giải thể doanh nghiệp, có thể là do tự nguyện hoặc bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Điều 201-Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về 04 trường hợp giải thể doanh nghiệp:

TH1: Doanh nghiệp bị giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động trong điều lệ công ty mà không được gia hạn.

Khi điều lệ công ty có quy định về thời gian hoạt động của công ty, khi hết thời hạn này, nếu thành viên công ty không muốn tiếp tục hoạt động, không gia hạn, thì phải làm thủ tục giải thể.

TH2: Doanh nghiệp giải thể do quyết định giải thể doanh nghiệp của:

 • chủ doanh nghiệp – doanh nghiệp tư nhân, 
 • tất cả các thành viên hợp danh – công ty hợp danh
 • chủ sở hữu doanh nghiệp – công ty TNHH 1 thành viên
 • hội đồng thành viên – công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • đại hội đồng cổ đông – công ty cổ phần

Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp này xuất phát từ quyền tự quyết của chủ doanh nghiệp.

TH3: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục. gồm:

 • Công ty hợp danh phải có ít nhất 02 cá nhân là thành viên hợp danh (Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014).
 • Công ty cổ phần: tối thiểu 3 cổ đông (điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014)
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: số lượng tối thiểu 2 thành viên (Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014)

Với các loại hình doanh nghiệp trên, có đủ số lượng thành viên tối thiểu là một trong những điều kiện để tồn tại và hoạt động.

TH4: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật doanh nghiệp 2014 “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp” 

Do đó, việc doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng có nghĩa là nhà nước không công nhận tư cách pháp lý của doanh nghiệp.

Lưu ý:

Vì bất cứ lý do nào dẫn đến doanh nghiệp bị giải thể, thì doanh nghiệp đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp thì mới được giải thể.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thông tin về quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp mà ACC đã cung cấp.

Viết một bình luận