Gia hạn giấy an ninh trật tự

Như đã biết, giấy an ninh trật tự là giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của một số ngành nghề có điều kiện. Tuy nhiên hạn sử dụng của giấy an ninh trật tự là bao lâu? Hết hạn thì việc gia hạn như thế nào?

1. Giấy an ninh trật tự là gì?

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là điều kiện bắt buộc khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện và có tính chất nhạy cảm và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội.
 • Giấy phép an ninh trật tự (hay Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện vể an ninh, trật tự (có rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội)

2. Những ngành nghề có điều kiện cần xin giấy an ninh trật tự

 • Sản xuất các loại dấu, con dấu
 • Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, phụ kiện công cụ hỗ trợ
 • Kinh doanh pháo
 • Dịch vụ cầm đồ
 • Kinh doanh xóa bóp trừ cơ sở hỗ trợ người khuyết tật
 • Sản phẩm phát tín hiệu của xe ưu tiên
 • Dịch vụ bảo vệ
 • Kinh doanh súng bắn sơn
 • Kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài
 • Dịch vụ đòi nợ
 • Casino
 • Dịch vụ đặt cược
 • Kinh doanh khí
 • Kinh doanh vật liệu nổ, thuốc nổ hoặc nghành nghề có sử dụng chất nổ
 • Kinh doanh dịch vụ in
 • Kinh doanh thiết bị gây nhiễu song thông tin di động
 • Kinh doanh phẫu thuật thẩm mỹ
 • Kinh doanh karaoke, vũ trường
 • Kinh doanh dịch vụ lưu trú trừ hoạt độngg cho thuê nhà ở lâu dài
 • Kinh doanh quân trang quân dụng dùng cho lực lượng vũ trang

3. Thời hạn giấy an ninh trật tự và gia hạn giấy an ninh trật tự

 • Về thời hạn, thông thường Giấy an ninh trật tự (Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự) không quy định thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp bắt buộc phải ghi rõ thời hạn sử dụng như:

+ Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc các văn bản quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP (quy định về Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung đối với các ngành, nghề) hoặc giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp cho cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn thì thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không vượt quá thời hạn ghi trong các văn bản đó;

“2. Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

b) Trường hợp trong các văn bản quy định tại điểm a khoản này không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

+ Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí thì thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phù hợp với thời hạn ghi trong văn bản về thi công công trình, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí.

 • Trường hợp các văn bản, giấy phép quy định trên có thời hạn hoạt động từ 10 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không ghi thời hạn sử dụng.

Như vậy có thể coi Giấy an ninh trật tự thông thường là vô thời hạn, việc gia hạn giấy an ninh trật tự là không cần thiết.

4. Gia hạn giấy an ninh trật tự tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thông tin về gia hạn giấy an ninh trật tự. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về gia hạn giấy an ninh trật tự. Khi xảy ra tranh chấp, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

 

Viết một bình luận