Được công ty cho đi học nhưng không làm đủ thời gian cam kết

Câu hỏi:

Anh trai em ký hợp đồng lao động với công ty X. Lúc anh em mới vào thì công ty X cho anh em đi học và yêu cầu anh em phải cam kết làm cho công ty ít nhất 3 năm. Nhưng sau đó vì gia đình em chuyển đi nơi ở mới nên anh em nghỉ việc tại công ty X và định xin làm việc tại công ty Y. Nhưng sau một thời gian anh em nộp đơn xin nghỉ việc thì công ty X yêu cầu anh em phải bồi thường chi phí mà công ty đã cho anh em đi học. Yêu cầu đó của công ty X có hợp lý không?

 

Trả lời:

Với câu hỏi này chúng tôi xin giải đáp như sau:

Thứ nhất: Công ty X yêu cầu anh trai bạn bồi thường chi phí đào tạo là hoàn toàn có cơ sở

Theo như bạn đã trình bày, anh bạn trước khi đi học đã cam kết với công ty sẽ làm cho công ty ít nhất 3 năm nhưng mới được một thời gian mà anh bạn đã nộp đơn xin nghỉ việc. Do đó, anh trai bạn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty X theo quy định tại Điều 62 Bộ luật lao động 2019 như sau:

“Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.”

Theo quy định trên, anh bạn đồng ý đi học nghề và cam kết làm cho công ty ít nhất 3 năm. Do đó, khi chấm dứt hợp đồng thì công ty có quyền yêu cầu anh bạn phải bồi thường chi phí đào tạo đã bỏ ra cho anh bạn đi học.

Thứ hai: Chi phí anh bạn phải bồi thường bao gồm

Theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Bộ luật Lao động 2019 thì chi phí đào tạo nghề được xác định như sau:

“Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.”

Căn cứ vào quy định trên, anh bạn phải bồi thường cho công ty X một khoản tiền bằng các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho anh bạn và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho anh bạn trong thời gian đi học. Trường hợp người anh bạn được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.