Đính hôn không làm phát sinh quan hệ vợ chồng 

Em năm nay 17 tuổi, gia đình đồng ý cho em sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ cho đính hôn và ra ở riêng với bạn trai, nhưng bạn trai em mới 19 tuổi. Em xin hỏi như vậy em và bạn trai có đính hôn để đợi khi nào đủ tuổi thì đăng ký kết hôn được không? Và đính hôn có được coi là vợ chồng chưa ạ?

 

Thứ nhất: Về việc làm lễ đính hôn

Đính hôn thuộc phạm trù phong tục tập quán, là một nghi lễ cưới hỏi của Việt Nam. Trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 không có bất cứ quy định nào về đính hôn cũng như điều kiện của các bên khi làm lễ đính hôn. Như vậy, bạn và bạn trai của bạn có thể làm lễ đính hôn theo như nguyện vọng và đợi khi đủ tuổi để đăng ký kết hôn.

 

Thứ hai: Đính hôn không làm phát sinh quan hệ vợ chồng

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, chỉ khi hai bạn đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật thì mới có giá trị pháp lý và sau đó quan hệ vợ chồng mới phát sinh. Đính hôn không thuộc thủ tục đăng ký kết hôn và không được pháp luật công nhận. Vì vậy, làm lễ đính hôn không phát sinh quan hệ vợ chồng.