Điều kiện và thủ tục thay đổi họ tên

Tôi hiện nay 25 tuổi muốn được thay đổi tên riêng của mình. Tên của tôi gây cho tôi nhiều phiền toái trong giao tiếp hằng ngày. Khi mọi người hỏi tên tôi, tôi đọc họ tên mình thì có người không nghe rõ, hiểu không đúng tên, có người nghe xong phì cười trêu đùa. Tôi thực sự thấy bất tiện khi sử dụng tên này, trong làm việc tôi đều sử dụng tên khác để mọi người gọi cho dễ, tuy nhiên trên giấy tờ, hồ sơ đều phải sử dụng tên chính của tôi. Vậy điều kiện được đổi tên và thủ tục như thế nào?

 

Thứ nhất, điều kiện để được thay đổi họ, tên

Tại Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định về quyền thay đổi họ, tên như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”.

Như vậy, bạn cần phải đảm bảo về nội dung lý do thay đổi tên sao cho phù hợp với quy định như trên của pháp luật. Trường hợp của bạn nếu việc sử dụng tên đó gây gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người bạn thì bạn có quyền thay đổi họ tên.

Thứ hai, về thủ tục thay đổi họ, tên

Tại khoản 2 Điều 7 Luật hộ tịch năm 2014 có quy định về thẩm quyền như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc;

c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này”.

Vậy, thẩm quyền giải quyết thay đổi tên cho bạn sẽ thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn từng đăng ký khai sinh.

Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai (theo mẫu quy định),

– Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch;

– Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn tiến hành thủ tục chúng tôi nêu trên để cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp xem xét trường hợp của bạn có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về thay đổi tên không.