Điều kiện và thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Gia đình em chỉ có hai mẹ con, mẹ em năm nay đã 60 tuổi. Em mới học xong Đại học năm nay 24 tuổi. Nhưng hiện nay em có giấy gọi tham gia nghĩa vụ quân sự. Em mới ra trường, cũng như không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, mẹ em cũng đã già nên em muốn đi làm để phục dưỡng mẹ. Trường hợp của em có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

 

Thứ nhất, tại khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

  1. “Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

Như vậy, phải đáp ứng một trong các đối tượng nêu trên của pháp luật mới được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.Trong trường hợp của bạn, bạn có thể làm đơn tạm hoãn quân sự, chúng tôi xét thấy trường hợp của bạn thuộc đối tượng “là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động” (điểm b khoản Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015), mẹ bạn đã 60 tuổi hết độ tuổi lao động, bạn được xác định là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng.

Thứ hai, về thủ tục yêu cầu tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ sau: Bản chính đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời bình (bạn xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấnvề việc bạn là lao động chính duy nhất trong gia đình).

Bạn chuẩn bị xong hồ sơ này sau đó nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn để được giải quyết. Trong trường hợp Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương không giải quyết thì bạn có quyền tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện để được xem xét giải quyết.

Như vậy, trường hợp của bạn đã có giấy gọi tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn không muốn tham gia và đáp ứng được điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì bạn nên làm đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ngay để được xem xét cho tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời bình.