Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật ACC Group. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật kiểm toán độc lập 2011

2. Luật sư tư vấn:

Theo Điều 31 Luật kiểm toán độc lập năm 2011 quy định:

” Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán

1. Điều kiện để chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

a) Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Điều 21 của Luật này;

b) Chi nhánh có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc chi nhánh. Hai kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán.

c) Được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

2. Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán không bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này sau ba tháng liên tục thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

3. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán đó cũng bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán.”

Căn cứ theo quy định nêu trên thì chi nhánh của doanh nghiệp nếu kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán thì cần đáp ứng các điều kiện: Doanh nghiệp của chi nhánh này đã có giấy pháp hoạt động dịch vụ kiểm toán; Giám đốc, người đứng đầu chi nhánh phải có chứng chỉ hành nghề kiểm toán và phải có ít nhất một  kiểm toán viên đã có chứng chỉ hành nghề này, đồng thời cả hai người này đều không được hành nghề kiểm toán tại nơi khác cũng như trụ sở chính. Vì vậy, Công ty bạn nếu muốn thành lập thêm chi nhánh và tại chi nhành có kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì cũng cần phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật ACC về Điều kiện để thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.3330 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.