Điều kiện hưởng chế độ lương hưu hàng tháng

Câu hỏi:

Kính gửi, chồng tôi đang làm việc tại xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà và đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội nông dân xã. Đến tháng 1/2016 chồng tôi tròn 60 tuổi là đủ tuổi về hưu nhưng chồng tôi mới có 16 năm đóng bảo hiểm xã hội. Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp của chồng tôi khi phải nghỉ công tác do hết tuổi lao động thì có đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí không hay được hưởng chế độ trợ cấp một lần? Và nếu muốn được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì chồng tôi phải làm thế nào?

 

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Thứ nhất: Về điều kiện hưởng chế độ lương hưu:

–  Theo quy định tại Điều 54  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014   về độ tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường là: “Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.”

–  Theo quy định tại Điều 54  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu ở điều kiện bình thường là: “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;… “

–  Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 60  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về chế độ bảo hiểm xã hội một lần: “Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.”

–  Theo những gì chị cho biết, chồng chị đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, chồng chị không đủ điều kiện hưởng chế độ lương hưu hàng tháng. Mặt khác, căn cứ vào quy định nêu trên, chồng chị được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Thứ hai: Cần làm gì để hưởng chế độ lương hưu?

–  Theo quy định tại Điều 61  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014  về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội: “Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.” 

–  Căn cứ vào quy định trên, sau khi bảo lưu chồng chị có thể tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội để đủ 20 năm, để  được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

Thứ ba: Hướng dẫn cách xác định tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng

Tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam:

  • Nếu nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 1/1/2021 – 31/12/2021: Tham gia BHXH đủ 19 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.
  • Nếu nghỉ hưu trong từ 1/1/2022 trở đi: Tham gia BHXH đủ 10 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu tối thiểu là 45% và tối đa là 75%.

Lưu ý: Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài lương hưu, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ: Thời gian đóng BHXH đủ 15 thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài lương hưu, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Lưu ý: Đối với cả lao động nam và lao động nữ, nếu nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định thì giảm 2%.