Điều kiện đăng kí kết hôn

Kính gửi luật sư, hiện tại con tôi đang muốn tiến tới hôn nhân nhưng họ hàng mọi người phản đối. Luật sư cho tôi hỏi về mối quan hệ ba đời như sau: con tôi là đời thứ 3, bạn gái con tôi là đời thứ 4. Như vậy con tôi có được đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật không?

 

–  Theo quy định tại Khoản 18 Điều 3  Luật hôn nhân và gia đình 2014 xác định những người có họ trong phạm vi ba đời: ” Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.”

–  Theo quy định tại điểm c.3 mục 1 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP cũng hướng dẫn: “Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời là giữa những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.”

–  Theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 5  Luật hôn nhân và gia đình 2014 về cấm các hành vi sau: “Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.”

–  Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014  về điều kiện kết hôn:

“Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.”

 

Căn cứ vào các quy định trên: nếu con bạn là đời thứ 3 theo đúng như cách xác định như quy định trên còn bạn gái của con bạn là đời thứ 4, thì hoàn toàn không thuộc vào điều cấm trên, và nếu con bạn và bạn gái của con bạn thỏa mãn những điều kiện khác tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014  về điều kiện kết hôn thì hoàn toàn có thể kết hôn với nhau.