Dịch vụ thành lập chi nhánh tại quận 4

Quận 4 là một quận nằm ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những quận, huyện có nền kinh tế và cơ sở hạ tầng phát triển nhất thành phố. Do đó, nhu cầu thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4 của các doanh nghiệp ngày càng tăng. Cùng tìm hiểu về việc thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4 và dịch vụ thành lập do luathoc.vn cung cấp thông qua bài viết dưới đây để có thêm thông tin về vấn đề này.

1. Đặc điểm pháp lý của chi nhánh công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khái niệm đó, có thể thấy chi nhánh công ty có những đặc điểm pháp lý sau đây:

  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, là bộ phận không thể tách rời trong hoạt động với doanh nghiệp.
  • Chức năng hoạt động và hoạt động của Chi nhánh giống như một công ty thu nhỏ có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp.
  • Chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân và chỉ thực hiện hoạt động của mình theo nội dung đã đăng ký cũng như quy định của công ty mẹ.

Đối với việc thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4, doanh nghiệp cần cân nhắc đến đặc điểm pháp lý của chi nhánh có phù hợp với mục đích kinh doanh của công ty hay không.

2. Lựa chọn loại hình hoạt động của chi nhánh công ty tại Quận 4

Khi thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức hạch toán chi nhánh độc lập hoặc phụ thuộc.

2.1 Hình thức hạch toán độc lập

Thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4 với hình thức hạch toán độc lập sẽ có những đặc điểm sau:

– Về thuế: chủ động xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế.

– Chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong cùng công ty.

– Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,…

– Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

2.2 Hình thức hạch toán phụ thuộc

Đặc điểm của hình thức này đó là:

– Chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty để cuối năm hạch toán chung báo cáo tài chính.

– Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty.

– Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.

Ngoài những đặc điểm riêng mang tính đặc trưng kể trên, hai loại hình đều do bộ máy nhân sự do công ty mẹ tổ chức; vốn kinh doanh là của công ty; hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế; hoạt động của chi nhánh phải theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty; kê khai thuế giá trị gia tăng độc lập với công ty.

3. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại luathoc.vn

Khi lựa chọn dịch vụ thành lập chi nhánh của luathoc.vn để thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4, quy trình được thực hiện như sau:

– Khách hàng ứng 50% giá trị dịch vụ và cung cấp mã số thuế doanh nghiệp công ty chính và chứng minh nhân dân (hộ chiếu) của giám đốc hoặc của người quản lý chi nhánh cho chúng tôi

– luathoc.vn soạn hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4 gửi cho doanh nghiệp

– Doanh nghiệp ký tên, đóng dấu các giấy tờ trong hồ sơ và gửi lại hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4 cho luathoc.vn

– luathoc.vn thay mặt doanh nghiệp nộp và nhận kết quả đăng ký thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4. Sau đó, bàn giao lại cho doanh nghiệp

luathoc.vn với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm về thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty tại Quận 4 một cách nhanh chóng, tiết kiệm và có hiệu quả nhất.