Dịch vụ thành lập chi nhánh tại quận 2 (thành phố Thủ Đức)

Thành lập chinh nhánh công ty là thủ tục đăng ký thêm đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tại nơi chinh nhánh tại Quận 2 đăng ký trụ sở để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chinh nhánh tại Quận 2.

Nội dung bài viết:

Điều kiện thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty

Điều kiện về tư cách hoạt động của chinh nhánh tại Quận 2

Để có thể thành lập chinh nhánh tại Quận 2 thì công ty cần phải được thành lập trước. Sau khi công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì mới có thể thực hiện thủ tục thành lập chinh nhánh tại Quận 2. Do đó, không thể thực hiện thủ tục thành lập chinh nhánh tại Quận 2 cùng với thủ tục thành lập công ty.

Điều kiện về tên chinh nhánh tại Quận 2

 • Tên chinh nhánh tại Quận 2 phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên chinh nhánh tại Quận 2 phải bao gồm tên công ty kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chinh nhánh tại Quận 2. Ví dụ: Tên công ty là: Công ty TNHH An Gia thì tên chinh nhánh tại Quận 2 bắt buộc phải có cụm từ: Chi nhánh công ty TNHH An Gia tại…….
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chinh nhánh tại Quận 2 của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Điều kiện trụ sở chính chinh nhánh tại Quận 2

 • Trụ sở chính của  chinh nhánh tại Quận 2 là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Doanh nghiệp có quyền lập chinh nhánh tại Quận 2 ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chinh nhánh tại Quận 2 tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh chinh nhánh tại Quận 2

 • Ngành, nghề kinh doanh của chinh nhánh tại Quận 2 phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Theo đó, chinh nhánh tại Quận 2 công ty chỉ được đăng ký các ngành nghề mà công ty có đăng ký.

Điều kiện về người đứng đầu chinh nhánh tại Quận 2

 • Người đứng đầu chinh nhánh tại Quận 2 là cá nhân, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; Có thể là người khác hoặc thành viên công ty.
 • Người đứng đầu chinh nhánh tại Quận 2 không thuộc trường hợp người bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Lựa chọn loại hình hoạt động của chinh nhánh tại Quận 2

Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức hạch toán chinh nhánh tại Quận 2 độc lập hoặc phụ thuộc. Điểm chung của hai loại hình là cả hai hình thức chinh nhánh tại Quận 2 này đều không có pháp nhân. Cả hai đều có quyền phát sinh hoạt động kinh doanh, được xuất hóa đơn VAT độc lập với công ty. Thuế môn bài chinh nhánh tại Quận 2 nào cũng phải đóng là 1.000.000đồng/năm. Hoạt động theo ủy quyền và phân công từ công ty. Tuy nhiên, mỗi hình thức có sự khác nhau cụ thể liên quan đến báo cáo thuế:

Thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty hạch toán độc lập

 • Về thuế: chủ động xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế.
 • Chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chinh nhánh tại Quận 2 khác trong cùng công ty.
 • Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,…
 • Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chinh nhánh tại Quận 2 hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

Thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty hạch toán phụ thuộc

 • Chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty để cuối năm hạch toán chung báo cáo tài chính.
 • Công ty kết hợp số liệu của các chinh nhánh tại Quận 2 khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty.
 • Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chinh nhánh tại Quận 2.

Hồ sơ thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty

 • Thông báo thành lập chinh nhánh tại Quận 2 (do người đại diện theo pháp luật ký).
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chinh nhánh tại Quận 2: Của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần. Quyết định của thành viên công ty hợp danh).
 • Biên bản họp về việc thành lập chinh nhánh tại Quận 2 (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này).
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chinh nhánh tại Quận 2.
 • Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chinh nhánh tại Quận 2:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
 • Văn bản ủy quyền cho Công ty Luật.
 • Đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chinh nhánh tại Quận 2 (hoặc của cá nhân khác thuộc chinh nhánh tại Quận 2) sẽ được yêu cầu.

Thủ tục thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty

Thủ tục thành lập chinh nhánh tại Quận 2 được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đủ điều kiện thành lập chinh nhánh tại Quận 2 (Đã thành lập xong công ty)

Theo đó, công ty chuẩn bị các điều kiện, tài liệu để thành lập chinh nhánh tại Quận 2.

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập chinh nhánh tại Quận 2

Hồ sơ thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty bao gồm:

 • Thông báo thành lập chinh nhánh tại Quận 2 (do người đại diện theo pháp luật ký).
 • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chinh nhánh tại Quận 2: Của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần. Quyết định của thành viên công ty hợp danh).
 • Biên bản họp về việc thành lập chinh nhánh tại Quận 2 (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này).
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chinh nhánh tại Quận 2.
 • Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chinh nhánh tại Quận 2:
 • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép.
 • Đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chinh nhánh tại Quận 2 (hoặc của cá nhân khác thuộc chinh nhánh tại Quận 2) sẽ được yêu cầu.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty và lệ phí công bố thông tin

Công ty tiến hành nộp hồ sơ thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty và lệ phí công bố thông tin  tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt tru sở Chi nhánh.

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận và công bố

 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chinh nhánh tại Quận 2 và công bố thông tin chinh nhánh tại Quận 2.
 • Trường hợp từ chối phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc dấu cho chinh nhánh tại Quận 2

 • Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chinh nhánh tại Quận 2, chinh nhánh tại Quận 2 thực hiện khắc dấu cho chinh nhánh tại Quận 2.
 • Khi khắc dấu cho chinh nhánh tại Quận 2 nên bỏ thông tin địa chỉ quận, chỉ ghi thông tin địa chỉ tỉnh để khi có sự thay đổi trụ sở chinh nhánh tại Quận 2 không cần khắc lại con dấu mới.

Bước 6: Các thủ tục sau thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty

Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài của chinh nhánh tại Quận 2

 • Thuế môn bài của chinh nhánh tại Quận 2 là 1.000.000 đồng/năm
 • Nếu chinh nhánh tại Quận 2 thành lập trước ngày 01/07 hàng năm thì nộp đủ thuế môn bài là: 1.000.000 đồng/năm. Nếu chinh nhánh tại Quận 2 thành lập sau ngày 01/07 hàng năm thì nộp ½ thuế môn bài năm đầu thành lập: 500.000 đồng/năm.
 • Chi nhánh kê khai và nộp thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Làm biển và treo biển công ty tại trụ sở chính

Chi nhánh phải treo biển công ty tại trụ sở với các nội dung như sau: Tên cơ quan chủ quản (cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tức Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên chinh nhánh tại Quận 2, địa chỉ trụ sở, số điện thoại hoặc email (nếu có).

Mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử

 • Chi nhánh phải thực hiện mua chữ ký số điện từ để thực hiện nộp thuế điện tử cho chinh nhánh tại Quận 2.
 • Sau khi chinh nhánh tại Quận 2 nhận được Giấy chứng nhận hoạt động, nhân viên công ty phải gửi thông tin đăng ký hoạt động chinh nhánh tại Quận 2 cho cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu nếu chinh nhánh tại Quận 2 đặt ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Ngoài ra vào định kỳ tháng quý chinh nhánh tại Quận 2 cũng phải thực hiện khai thuế Giá trị gia tăng về các khoản thu chi của chinh nhánh tại Quận 2.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chinh nhánh tại Quận 2 trong thời hạn 10 ngày từ ngày có sự thay đổi.

Ưu nhược điểm khi thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty

 • Ưu điểm của việc thành lập chinh nhánh tại Quận 2 là chinh nhánh tại Quận 2 được hoạt động kinh doanh như công ty mẹ, được quyền đăng ký con dấu riêng, thay công ty mẹ ký hợp đồng kinh tế. Chi nhánh cũng có thể kê khai nộp thuế riêng như một đơn vị độc lập nếu đăng ký là chinh nhánh tại Quận 2 hạch toán độc lập. Việc hoạt động độc lập như vậy giúp thuận tiện cho khách hàng khi chỉ cần đến chinh nhánh tại Quận 2 gần nhất để giao dịch thay vì phải đến trực tiếp trụ sở chính của công ty. Do nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp ngày càng gia tăng nên thành lập chinh nhánh tại Quận 2 là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp.
 • Tuy nhiên, công ty khi thành lập chinh nhánh tại Quận 2 sẽ phát sinh thủ tục kê khai thuế độc lập cho chinh nhánh tại Quận 2. Đối với chinh nhánh tại Quận 2 hạch toán độc lập, cuối năm chinh nhánh tại Quận 2 cần lập báo cáo tài chính cho hoạt động của mình. Hiện nay, có hình thức địa điểm kinh doanh có thể phát sinh được hoạt động kinh doanh mà không cần thực hiện kê khai thuế hàng quý, hàng năm. Do đó, nếu công ty định thành lập chinh nhánh tại Quận 2 hạch toán độc lập có thể lựa chọn việc thành lập địa điể kinh doanh để thay thế.

Các loại thuế chinh nhánh tại Quận 2 công ty cần phải nộp

Thuế môn bài

 • Chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chinh nhánh tại Quận 2.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
 • Trường hợp chinh nhánh tại Quận 2 ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.
 • Trường hợp chinh nhánh tại Quận 2 ở khác tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chinh nhánh tại Quận 2.

Lưu ý:

Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khi thành lập chinh nhánh tại Quận 2 công ty cùng năm với thành lập công ty năm 2021 thì chinh nhánh tại Quận 2 cũng được miễn thuế môn bài năm 2021.

Thuế Giá trị gia tăng

Kê khai và nộp thuế GTGT tại chinh nhánh tại Quận 2, nếu thỏa mãn 1 trong những điều kiện sau:

 • Chi nhánh hạch toán độc lập,
 • Chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính:

Kê khai và nộp thuế GTGT tại trụ sở chính, nếu  thỏa mãn 1 trong những điều kiện sau:

 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc,
 • Không phát sinh doanh thu, hoặc
 • Cùng tỉnh với trụ sở chính

Trường hợp chinh nhánh tại Quận 2 có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 • Chi nhánh hạch toán độc lập thì chinh nhánh tại Quận 2 nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chinh nhánh tại Quận 2.
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chinh nhánh tại Quận 2 không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính nộp hồ sơ khai thuế cả phần thu nhập tại chinh nhánh tại Quận 2.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục thành lập chinh nhánh tại Quận 2

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh mặc dù được phép thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng chỉ là một đơn vị trực thuộc công ty, không có tư cách pháp nhân độc lập.Ưu và nhược điểm khi thành lập chinh nhánh tại Quận 2 của công ty

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chinh nhánh tại Quận 2 như thế nào?

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chinh nhánh tại Quận 2 được quy định cụ thể trong Thông tư số 47/2019/TT-BTC

 • 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử. Phí công bố thông tin là: 100.000 đồng.

Sự khác biệt giữa chinh nhánh tại Quận 2 thành lập cùng tỉnh/ thành phố với công ty và chinh nhánh tại Quận 2 thành lâp khác tỉnh/ thành phố với công ty.?

 • Chi nhánh thành lập cùng tỉnh/ thành phố với công ty thì cơ quan quản lý thuế là cơ quan quản lý thuế của công ty.
 • Chi nhánh thành lâp khác tỉnh/ thành phố với công ty thì cơ quan quản lý thuế tại nơi đặt chinh nhánh tại Quận 2.