Dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại huyện Bình Chánh

Lữ hành nội địa đang là dịch vụ được mọi người quan tâm đến hiện nay. Tại Thành phố Hồ Chí Minh dịch vụ lữ hành nội địa khá phổ biến. Như vậy thì dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại huyện Bình Chánh là gì? Các quy định về dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại huyện Bình Chánh như thế nào. Để tìm hiểu hơn về dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại huyện Bình Chánh các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây để tham khảo về dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại huyện Bình Chánh nhé.

1. Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là gì?

Khi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xây dựng, bán, tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ các chương trình du lịch cho khách du lịch trong và ngoài nước thì doanh nghiệp đó phải có các điều kiện quy định về các loại giấy phép tương ứng để thực hiện kinh doanh loại hình này. Giấy phép đặc thù của loại hình này là giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

2. Xin giấy phép lữ hành nội địa cần có các điều kiện gì?

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì điều kiện cấp giấy phép lữ hành nội địa phải đáp ứng những điều kiện như sau:

 • Thứ nhất, phải là doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thứ hai, doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Thứ ba, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa thì phải có người phụ trách kinh doanh lữ hành nội địa. Phải có người đứng đầu cơ sở kinh doanh. 
 • Thứ tư, nếu trong trường hợp người đứng đầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

3. Các chuyên ngành xin giấy phép lữ hành nội địa hiện nay

Các chuyên ngành xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch;
 • Quản lý du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện;
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”,”hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”,”hướng dẫn du lịch”, do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp;
 • Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bản thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, ”lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh nội địa

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm những tài liệu như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng; chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa).

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Căn cứ theo quy định hiện hành Luật Du lịch 2017 và Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa như sau:

 • Cấp giấy đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa: Tổng cục Du lịch.
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở: Tổng cục Du lịch thẩm định.
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: Sở Du lịch và Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

6. Thủ tục xin giấy phép lữ hành nội địa theo quy định hiện hành

Xin giấy phép lữ hành nội địa phải được thực hiện theo các thủ tục quy định cụ thể theo luật hiện hành như sau

 • Doanh nghiệp tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; 
 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở;
 • Trong thời hạn 10 ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoặc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hình thức gửi có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

7. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau:

Thứ nhất, quyền của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa:

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa có quyền thực hiện các công việc xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, chương trình du lịch cho khách du lịch. 
 • Có quyền thực hiện các hoạt động khác nhưng phải nằm trong phạm vi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa đã được cấp.

Thứ hai, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa:

 • Có nghĩa vụ về việc bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh của dịch vụ lữ hành theo quy định; 
 • Công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong giao dịch điện tử;
 • Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành thì doanh nghiệp sẽ phải gửi hồ cho Sở Du lịch.
 • Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch;
 • Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch;
 • Chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng;
 • Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch;
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả;
 • Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.

8. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Để thực hiện việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa gồm các nội dung sau:

 • Thành lập doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh điều hành tua du lịch; kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Soạn thảo văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc;
 • Hỗ trợ thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Soạn thảo 01 bộ hồ sơ đầy đủ để xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Soạn thảo văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc giữa các bên;
 • Chuẩn bị những tài liệu liên quan để thương nhân làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

9. Các câu hỏi thường gặp về dịch vụ kinh doanh lữ hành nội địa

Có được cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp được cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trong các trường hợp sau đây:

 • Giấy phép bị mất;
 • Giấy phép hỏng.

Tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa được sử dụng khi nào ?

 • Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời.

Địa điểm nộp tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa ở đâu?

 • Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Mức tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa là bao nhiêu?

 • Pháp luật quy định mức ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa là 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu Việt Nam Đồng)
 •  

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại huyện Bình Chánh và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại huyện Bình Chánh. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại huyện Bình Chánh đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về dịch vụ giấy phép lữ hành nội địa tại huyện Bình Chánh vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979