Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói bao gồm các thủ tục gì?

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục pháp lý chịu sự điều chỉnh bởi luật doanh nghiệp, và tùy từng trường hợp giải thể doanh doanh nghiệp còn chịu sự điều chỉnh bởi các luật khác như luật đầu tư. Vì giải thể doanh nghiệp làm chấm dứt hoat động doanh nghiệp nên doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với nhiều bên và đảm bảo điều kiện về giải thể. Hiểu rõ được các quy định cũng như các vấn đề trong giải thể, ACC GROUP cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói cho khách hàng.

1. Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, Pháp luật quy định về 04 trường hợp giải thể doanh nghiệp như sau: 

TH1: Kết thúc thời hạn hoạt động trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

TH2: Theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp 

TH3: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

TH4: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Hồ sơ, Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Khi thực hiện giải thể doanh nghiêp, hồ sơ cần phải có bao gồm:

  • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc giải thể (Lưu ý: Đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau, sẽ có những loại quyết định khác nhau)
  • Biên bản họp (nếu có – tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp)
  • Xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ về thuế và thủ tục khóa mã số thuế 
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
  • Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ)
  • Con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có)
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục, trình tự giải thể được quy định chi tiết tại điều 202, 203 luật doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều vấn đề trong việc thực hiện giải thể.

Thủ tuc pháp lý rườm rà, các doanh nghiệp không am hiểu kiến thức pháp luật mà chậm trễ, hoặc không tiến hành thủ tục giải thể công ty. Các chủ doanh nghiệp khi không hoạt động và không thực hiện trách nhiệm sẽ rơi vào tình trạng nợ thuế, bị hạn chế các quyền khi hoạt động ở công ty khác.

Vì vậy khi sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói của ACC Group, ACC Group sẽ thực hiện việc tư vấn, chuẩn bị hồ sơ giải thể, giải quyết các vấn đề với các cơ quan liên quan, gồm:

Tư vấn điều kiện, lý do, các thông tin, hồ sơ chuẩn bị cần thiết để giải thể doanh nghiệp.

Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí giải thể doanh nghiệp.

Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba.

Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán.

Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên/cổ đông công ty.

Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể và tư vấn các vấn đề khác.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói.

Thời gian giải thể sẽ tuỳ từng hồ sơ cụ thể. Thời gian giải thể phụ thuộc vào tình trạng sổ sách, nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác của công ty.

Thời gian giải thể doanh nghiệp nhanh hay chậm không quan trọng vì khi đã nộp hồ sơ giải thể, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, về bảo hiểm, nghĩa vụ tài sản, …không còn phát sinh bất kỳ vấn đề nào thì trong 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những cung cấp ban đầu về dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói từ ACC Group. Để được tư vấn cụ thể, khách hàng hãy liên hệ với ACC Group.

Viết một bình luận