Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội bao gồm những gì?

Để hỗ trợ trực tiếp, chi tiết cho khách hàng tại Hà Nội về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Acc Group cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội. Cùng Acc Group tìm hiểu về thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau:

1. Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động doanh nghiệp. Đây là thủ tục pháp lý phức tạp và mất nhiều thời gian. Vì đây là thủ tục liên quan đến nhiều mối quan hệ: 

 • Quan hệ giữa doanh nghiệp – người lao động
 • Quan hệ giữa doanh nghiệp – hải quan, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, cơ quan công an, sở kế hoạch và đầu tư, …
 • Quan hệ giữa doanh nghiệp – đối tác, chủ nợ

Trên thực tế, có rất nhiều những doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau như: không đủ vốn kinh doanh, đổi hướng, lĩnh vực kinh doanh, nên doanh nghiệp không tiến hành hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên khi không tiếp tục kinh doanh, nhiều doanh nghiệp không làm thủ tục giải thể do thủ tục giải thể là thủ tục pháp lý khá phức tạp với nhiều cơ quan:

 • Tổng tục hải quan xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu trong trường hợp công ty doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để thông báo giải thể và hoàn thiện thủ tục giải thể.
 • Cơ quan công an trả dấu (nếu doanh nghiệp sử dụng dấu cũ do công an cấp).

2. Đối với những thủ tục tại các cơ quan trên, ACC Group xin cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội như sau:

 • Tư vấn trực tiếp về các trường hợp giải thể công ty tại Hà Nội sau khi nhận đầy đủ các thông tin cơ bản của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về thủ tục tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Quyết định của chủ sở hữu Công ty về việc giải thể. Tư vấn về quyết định giải thể của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về thủ tục gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động.
 • Tư vấn về thủ tục thanh lý tài sản của công ty, các trường hợp liên quan đến tài sản.
 • Tư vấn về thủ tục với cơ quan thuế, đóng mã số hải quan, mã số thuế.
 • Tư vấn về thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại ngân hàng
 • Tư vấn về thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đối với từng doanh nghiệp
 • Tư vấn về thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn về thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, đối với dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội, ACC Group sẽ

 • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ giải thể công ty, gồm:
 • Thông báo giải thể
 • Biên bản Giải thể
 • Quyết định giải thể
 • Biên bản và quyết định thanh lý tài sản
 • Danh sách người lao động
 • Danh sách chủ nợ
 • Giấy xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ cam kết không mở tài khoản
 • Công văn trả dấu
 • Nhận ủy quyền của doanh nghiệp, Tiến hành các thủ tục giải thể công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:
  • Xin xác nhận không nợ thuế hải quan
  • Công bố giải thể công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan thuế
  • Nộp hồ sơ giải thể hoàn chỉnh tới Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên đây là dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội của ACC Group. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ ACC Group để được tư vấn chi tiết!

Viết một bình luận