• Quy định lập chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất
 • 03:31, 15-03-2022
 • Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp chế xuất và đang mong muốn mở một chi nhánh ngoai tỉnh để thực hiện một công đoạn gia công trong quá trình sản xuất sản phẩm. Công ty con và chi nhánh này không thuộc diện doanh nghiệp chế xuất, đề nghị Công ty Luật ACC

 • Thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên
 • 03:03, 15-03-2022
 • Sau khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, để mở rộng quy mô hoạt động, doanh nghiệp có thể thực hiện thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên. Vậy mở chi nhánh cho công ty TNHH một thành viên có ưu điểm, hạn chế gì? Thủ tục thành lập chi nhánh công

 • CÁCH HẠCH TOÁN CHI NHÁNH PHỤ THUỘC KHÁC TỈNH
 • 02:37, 15-03-2022
 • Khi chuyển hàng hóa cho chi nhánh, khi chi nhánh bán hàng hóa thì hạch toán như thế nào? Bài viết này CÔNG TY LUẬT ACC  xin hướng dẫn cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc với Công ty theo Thông tư 200. I. Xuất hàng cho chi nhánh có phải xuất hóa đơn. Theo Phụ lục

 • Chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp
 • 02:33, 15-03-2022
 • Khi doanh nghiệp lựa chọn chi nhánh hạch toán độc lập, tức là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chi nhánh sẽ được ghi tại sổ kế toán của đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc. Chi nhánh tự

 • Mẫu Quyết Định Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Luật
 • 02:26, 15-03-2022
 • Công ty Luật ACC Group xin được chia sẻ mẫu quyết định thành lập chi nhánh văn phòng công ty luật CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——– VĂN PHÒNG LUẬT … Địa chỉ:… Số Điện Thoại: … Website: … Số: …. Hà Nội, ngày … tháng …

 • Điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư
 • 02:16, 15-03-2022
 • Khác với doanh nghiệp thông thường, công ty luật sư được đăng ký và quản lý bởi Sở Tư Pháp. Như vậy, điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư có khác không? Cũng như những công ty khác, văn phòng luật sư cũng cần mở rộng địa bàn hoạt động bằng cách thành

 • Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần mới nhất
 • 02:05, 15-03-2022
 • Cũng giống các loại hình doanh nghiệp khác, chi nhánh công ty cổ phần là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền nhưng không có tư cách pháp nhân và không

 • Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam 2022
 • 02:00, 15-03-2022
 • Chi nhánh của công ty nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa… tại Việt Nam. Vậy thủ tục mở chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam như thế nào? 1. Điều kiện mở chi nhánh công ty nước ngoài

 • Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cùng tỉnh 2022
 • 01:56, 15-03-2022
 • Bài viết sẽ cung cấp chi tiết và chính xác về thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh trong cùng 1 tỉnh. Làm theo những hướng dẫn trong bài viết này, trong 3 ngày làm việc doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép kinh doanh công nhận chi nhánh do sở Kế Hoạch Đầu

 • Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh cụ thể 2022
 • 01:51, 15-03-2022
 • Hướng dẫn thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện ? Thành lập chi nhánh cho công ty TNHH một thành viên ? Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp ? Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh và thành lập câu lạc bộ cho

TÌM KIẾM TIN TỨC