Đặt tên thương mại

Câu hỏi:

Tên thương mại có nhất thiết phải giống tên trong giấy đăng ký kinh doanh không?
Công ty tôi có 3 lĩnh vực hoạt động chính là Xây dựng, Kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất động cơ ô tô. Tuy nhiên tôi muốn sử dụng các tên khác nhau cho từng lĩnh vực hoạt động của công ty có được không. Tôi phải làm gì để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu với các tên thương mại đó.

Trả lời:

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Điều kiện để tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ). Như vậy, pháp luật không bắt buộc tên thương mại phải trùng với tên doanh nghiệp, cũng không cấm doanh nghiệp sử dụng từ hai tên thương mại trở lên. Bạn có thể sử dụng tên đầy đủ theo đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng tên thương mại ngắn (tên viết tắt, tên giao dịch…), tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện bảo hộ và không xâm phạm tới quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu với tên thương mại được xác lập thông qua hành vi sử dụng mà không cần qua thủ tục đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, do vậy bạn được quyền sử dụng các tên thương mại mà không cần tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu các tên thương mại. Tuy nhiên nếu có xảy ra tranh chấp về tên thương mại, bạn phải chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp các tên thương mại trên.

Sử dụng tên thương mại

Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong

các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo.

Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Hành vi xâm phạm, cạnh tranh không lành mạnh

Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Việc đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ của người khác mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của tên thương mại là các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ.